Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-25

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

Fortsatt förbättring av rörelseresultatet

1 juli-30 september

· Intäkterna uppgick till 101 (101) mkr.

· Rörelseresultatet uppgick till 17 (15) mkr.

· Periodens resultat uppgick till 13 (12) mkr vilket motsvarar 0,32
(0,28) kr per aktie.

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8
(10) mkr.

· Under kvartalet har Stefan Lindberg tillträtt som ny
affärsområdeschef för juridik.

1 januari-30 september

· Intäkterna uppgick till 318 (314) mkr.

· Rörelseresultatet uppgick till 45 (40) mkr.

· Periodens resultat uppgick till 35 (31) mkr vilket motsvarar 0,84
(0,74) kr per aktie.

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 55
(44) mkr.

VD HAR ORDET

UNDER ÅRETS TREDJE KVARTAL ser vi en fortsatt förbättring av vår
rörelsemarginal, som uppgår till 17 % i kvartalet, drivet av tydliga
effekter från våra genomförda förbättringsprojekt. Dessa projekt,
tillsammans med en fortsatt tillväxt av vår avtalsbundna affär, har
skapat en stabil grund för vår förbättrade lönsamhet. Till det ser vi
en fortsatt hög efterfrågan av tilläggstjänster såsom projektledning
och juridik. Totalt har rörelsemarginalen ökat med 14 % under kvartal
tre och med 13 % ackumulerat jämfört med föregående år. Tillväxten
under årets tredje kvartal begränsas dock av en lägre andel
tilläggsuppdrag inom den tekniska förvaltningen. Även volymerna
avseende panter och överlåtelser är något lägre än motsvarande period
2017.

Kassaflödet från den löpande verksamheten har ackumulerat förbättrats
med 25 % jämfört med föregående år. Även volymen av redovisningsmedel
fortsätter att öka under årets tredje kvartal. Intäkterna från dessa
är dock fortsatt låga, en direkt följd av det låga ränteläget.

De projekt som vi har genomfört under mina första sex kvartal på SBC
har varit fokuserade på lönsamhet framför tillväxt. Genom den nya
organisationen, integreringar av tidigare förvärvade verksamheter,
vårt processinriktade arbetssätt tillsammans med nya digitala
tjänster har vi nu lagt en stabil grund för att skapa en ökad
tillväxt i verksamheten, såväl organisk som genom eventuella förvärv.
Vi har under året sett en viss konsolidering på den fragmenterade
förvaltningsmarknaden. SBC har som strävan att vara delaktig i denna
konsolideringsprocess.

Under september månad 2018 steg bostadsrättspriserna med 2 % på
riksnivå, enligt Svensk Mäklarstatistik. Den senaste månaden ökade
även priserna i samtliga storstadsområden och årets tredje kvartal
visar på genomgående prisökningar i hela landet till skillnad från
årets andra kvartal.

Vi på SBC jobbar dagligen med målsättningen att göra fastighetsägandet
och styrelsearbetet enklare för våra kunder genom en kompetent och
aktiv förvaltning. Som ett led i detta arbete har vi under året
lanserat en mobilapp. Appen förenklar styrelsearbetet för våra kunder
och säkerställer att man inte missar viktiga händelser och
aktiviteter.

Vår fortsatta tillväxt i kombination med ökad lönsamhet och starkt
kassaflöde skapar goda förutsättningar för det fortsatta arbetet med
att utveckla våra erbjudanden till våra kunder. SBC är Sveriges
ledande oberoende leverantör av förvaltningstjänster till
bostadsrättsföreningar och jag ser med stor tilltro fram emot det
fjärde kvartalet 2018.

Ola Gunnarsson

VD och koncernchef

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

(För fullständig rapport, ink tabeller, se bifogad fil)

För mer information kontakta:

Ola Gunnarsson VD och koncernchef
ola.gunnarsson@sbc.se
08-501 150 16

Emil Lundström CFO
emil.lundstrom@sbc.se
08-501 150 14

-------------------

Denna information är sådan information som SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 oktober 2018 kl.08:30 CET

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sbc-sveriges-bostadsrattscentrum/r/delarsrappo...
http://mb.cision.com/Main/15291/2653839/932849.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.