Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-16

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum: Delårsrapport 1 januari-30 september 2019

Intäkterna ökade med 7 procent i kvartalet

1 juli-30 september

· Intäkterna uppgick till 108 (101) mkr.
· Rörelseresultatet uppgick till 17 (17) mkr.
· Periodens resultat uppgick till 13 (13) mkr vilket motsvarar 0,32
(0,32) kr per aktie.

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 12
(8) mkr.

1 januari-30 september

· Intäkterna uppgick till 330 (318) mkr.
· Rörelseresultatet uppgick till 50 (45) mkr.
· Periodens resultat uppgick till 39 (35) mkr vilket motsvarar 0,94
(0,84) kr per aktie.

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 35
(55) mkr.

VD HAR ORDET

Under ÅRETS Tredje kvartal ser vi en fortsatt tillväxt inom vår
avtalsbundna affär för förvaltningstjänster. Tillsammans med en
fortsatt hög efterfrågan av tilläggstjänster har detta generat en
organisk tillväxt under kvartalet motsvarande över 7 %. Ackumulerat
2019 når vi en organisk tillväxt om 4 % och en förbättring av
rörelseresultatet med 12 % jämfört med samma period 2018. Både
intäkter och rörelseresultatet är det högsta som SBC redovisat i
under ett tredje kvartal. Med det sagt blir årets tredje kvartal det
nionde raka kvartalet där vi ser en resultatförbättring samt en
fortsatt tillväxt i vår avtalsbundna affär.

Resultatförbättringen är främst driven av en mer fördelaktig affärsmix
med en högre andel avtalsintäkter och en högre produktivitet. Även
volymen av redovisningsmedel fortsätter att öka under tredje
kvartalet. Intäkterna från dessa är dock fortsatt låga, en direkt
följd av det låga ränteläget.

Enligt Svensk Mäklarstatistik nådde antalet sålda bostadsrätter och
villor under årets första nio månader i år en ny rekordnivå på drygt
125 000, vilket är 5 000 fler än samma period förra året. Den största
ökningen finns i Stor-Malmö med 10 % fler försäljningar följt av
Stor-Stockholm med en ökning på 6 %. Totalt har det sålts 68 721
bostadsrätter under de första tre kvartalen 2019.

Under september ökade bostadsrättspriserna i riket med +1%. Jämfört
med ett år sedan har priserna på bostadsrätter i riket ökat med +3%,
visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik. Den
genomsnittliga prisutvecklingen för bostadsrätter varierar mellan 1
och 7 % på årsbasis, där det lägre värdet gäller Stor-Göteborg och
det högre Stor-Malmö.

Den inbromsning som har skett för nyproduktionssegmentet under 2018
och 2019 har inneburit att årstakten för 2019 förväntas hamna på
under hälften av 2017 års nivå. Totalt under 2019 har produktionen av
cirka 49 000 bostäder påbörjats, vilket är en minskning med 11
procent jämfört med 2018. Prognosen för 2020 är att antalet bostäder
som påbörjas då minskar ytterligare till 46 500 bostäder (källa
Boverkets indikatorer juni 2019).

SBC arbetar uteslutande med förvaltningstjänster och tillbakagången
inom nyproduktionen av bostäder har enligt vår bedömning en begränsad
påverkan på SBCs verksamhet. Däremot kan en minskad rörlighet på
marknaden innebära att SBCs tjänster för panter och överlåtelser samt
mäklarservice och kontraktshantering påverkas negativt.

Vi på SBC jobbar dagligen med målsättningen att göra fastighetsägandet
och styrelsearbetet enklare för våra kunder genom en kompetent och
aktiv förvaltning. Det är ett behov som i allra högsta grad behövs i
dag och som kommer att finnas även framöver. Ett bevis på detta är
att jag med stolthet kan konstatera att SBCs tredje kvartal 2019
uppvisar en tillväxt och en fortsatt resultatförbättring.

Vår fortsatta tillväxt i kombination med ökad lönsamhet och starkt
kassaflöde skapar goda förutsättningar för det fortsatta arbetet med
att utveckla våra erbjudanden till våra kunder. SBC är Sveriges
ledande oberoende leverantör av förvaltningstjänster till
bostadsrättsföreningar och jag ser med stor tilltro fram emot det
fjärde kvartalet 2019.

Emil Lundström

tf. VD och koncernchef

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

(För fullständig rapport, ink tabeller, se bifogad fil)

För mer information kontakta:

Emil Lundström tf VD och koncernchef
emil.lundstrom@sbc.se
08-501 150 14

------------------

Denna information är sådan information som SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 oktober 2019 kl.12:00 CET

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag
av förvaltningstjänster för bostadsrätter och har funnits sedan 1921.
SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk
förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt
juridisk expertis. Bolaget tillhandahåller kundportalen Vår Brf med
tillhörande app för mobiltelefon samt utbildningar som t.ex.
Styreslecertifiering. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320
anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och omsatte år 2018, 436
mkr i koncernen. www.sbc.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sbc-sveriges-bostadsrattscentrum/r/delarsrapp...
https://mb.cision.com/Main/15291/2933976/1124383.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.