Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum: Delårsrapport 1 januari-31 mars 2016

(För fullständig delårsrapport, se bifogad fil)

Ökade intäkter och fortsatt ökat rörelseresultat för förvaltningsverksamheten

I januari-31 mars

* Intäkterna uppgick till 102 (93) mkr varav 101 (90) från
förvaltningsverksamheten.
* Rörelseresultatet uppgick till 14 (16) mkr varav 14 (12) från
förvaltningsverksamheten.
* Periodens resultat uppgick till 11 (12) mkr vilket motsvarar 0,27 (0,29) kr
per aktie.
* Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17 (14)
mkr.

Kvartalet i korthet

* Den 15 januari förvärvade SBC samtliga aktier i Fastighetspartner i
Göteborg AB.
* Intäkterna från förvaltningstjänster ökar med 13 procent.
* Rörelseresultatet från förvaltningsverksamheten ökar med 2 mkr.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nyckeltal koncernen 2016 jan-mar 2015 jan-mar 2015 |
| jan-dec |
| Intäkter, mkr 102 93 395 |
| Rörelseresultat, mkr 14 16 56 |
| Rörelsemarginal, % 14 17 14 |
| Resultat per aktie, kr 0,27 0,29 1,04 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr 17 14 57 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 0,41 0,35 1,37 |
| Eget kapital per aktie, kr 3,00 4,49 2,73 |
| Avkastning på eget kapital rullande 12 månader, % 27 25 30 |
| Räntabilitet på eget kapital före skatt rullande 12 månader, % 35 32 39 |
| Soliditet, % 61 72 59 |
| Antal medarbetare, vid periodens slut 311 258 295 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

VD har ordet

SBC har idag över 3100 kunder. Vår uppgift är att hjälpa
bostadsrättsföreningar, att genom bästa möjliga förvaltning, öka värdet på
fastigheten och lägenheterna samt göra styrelsearbetet bekymmersfritt. Vi
tycker att vi är bäst på det! Varför? SBC har en unik kombination av
kompetenser som spänner över alla områden som är relevanta för en
bostadsrättsförening. Vi har en välutvecklad och marknadsledande kundportal.
Vi har ett strategiskt positionerat kontorsnätverk i stor- och
universitetsstäder och SBCs 300 medarbetare brinner för service,
bostadsrätten och fastigheter. Vi vill vara den självklara partnern för varje
bostadsrättsförening utifrån varje förenings unika förutsättningar och behov.
Genom våra återkommande kundmätningar vet vi att våra kunder är mycket nöjda.
Men är vi framme vid vår slutstation? Givetvis inte. Vi har mycket kvar att
förbättra och utveckla för att bli ännu bättre. Varje enskild förening ska
uppleva SBC som den självklara partnern. SBC har viljan och förmågan att
genom utmärkt service och ett komplett kunderbjudande bygga långsiktiga
relationer som är lönsamma för alla parter.

Vi är på rätt väg. Genom en fortsatt god organisk tillväxt, men också genom
förvärven som genomfördes under 2015, har vi nu fler avtalskunder inom
ekonomisk och teknisk förvaltning än någonsin tidigare. Det ger oss fler
tilläggsuppdrag inom både juridisk rådgivning och projektledning. SBCs
intäkter inom förvaltningsverksamheten har under första kvartalet 2016 ökat
till 101 mkr (90) vilket motsvarar en tillväxt på närmare 13 procent.
Samtidigt har intäkterna från avkastning av klientmedel fortsatt att sjunka,
trots mycket höga volymer, vilket beror på än lägre räntenivåer. Sammantaget
är koncernens intäkter för första kvartalet 102 (93) mkr.

Rörelseresultatet för förvaltningsverksamheten fortsätter att öka och uppgick
i första kvartalet 2016 till 14 (12) mkr med en rörelsemarginal på drygt 13
procent. Förvärv, organisk tillväxt och en god kostnadskontroll har bidragit
till resultatutvecklingen. Koncernens resultat för första kvartalet har
påverkats negativt av lägre avkastning från klientmedel samt att vi i
jämförelse med förra året inte har något resultat från den avvecklade
bosparverksamheten. SBCs ambition under året är att överträffa målet om 15
procent i rörelsemarginal för förvaltningsverksamheten. Det ska främst ske
genom lönsamhetsförbättrande åtgärder inom den tekniska förvaltningen.

Under kvartalet har vi genomfört ett förvärv. Genom köpet av Fastighetspartner
i Göteborg AB stärker vi vår position i Göteborgsregionen. Fastighetspartner
tillför dessutom SBC kunskap om andra potentiella kundgrupper så som
fastighetsstiftelser och privata fastighetsägare.

SBC arbetar intensivt med att se över den tekniska förvaltningen där vi
fortfarande har utmaningar att hantera. Vi har identifierat ett antal områden
som vi jobbar vidare med, bland annat har ett nytt ärendehanteringssystem
införts för att förbättra såväl kontrollen som utförandet av våra uppdrag.
Jag förväntar mig att vi under senare delen av 2016 kommer att se positiva
effekter av detta arbete.

Under 2016 och de kommande åren är bolagets målsättning ytterligare tillväxt
inom förvaltningstjänster – såväl organiskt som genom förvärv – och att
stärka marginalen inom förvaltningsverksamheten. Genom en ökad kundbas får vi
inte bara möjlighet att växa inom förvaltningsverksamheten utan även goda
möjligheter till ökad avkastning på klientmedel den dag räntan vänder uppåt.

Niklas Knight
,

VD och koncernchef

(För fullständig delårsrapport, se bifogad fil)

För mer information

Niklas Knight

VD och koncernchef

niklas.knight@sbc.se

08-5011 5094

Karin Iversen

CFO och vice VD

karin.iversen@sbc.se

08-5011 5069

Informationen är sådan som SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2016 kl. 15:00.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.