Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-06

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum: Delårsrapport 1 januari-31 mars 2019

Fortsatt lönsam tillväxt

1 januari-31 mars

· Intäkterna uppgick till 108 (105) mkr.
· Rörelseresultatet uppgick till 16 (14) mkr.
· Periodens resultat uppgick till 13 (11) mkr vilket motsvarar 0,31
(0,26) kr per aktie.

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4
(19) mkr.

· Eget kapital per den 31 mars 2019 uppgick till 138 (128) mkr och
soliditeten till 53 (60) procent.

VD HAR ORDET

Under årets tre första månader ser vi för sjunde kvartalet i följd en
fortsatt tillväxt inom vår avtalsbundna affär för
förvaltningstjänster. Detta bidrar till att tillväxten är cirka 3
procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Rörelseresultatet för första kvartalet är 17 procent bättre än
motsvarande period 2018. Efterfrågan på våra tilläggstjänster inom
projektledning och juridik är under inledningen på året fortsatt
höga.

Volymen av redovisningsmedel har ökat med 15 procent under första
kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Intäkterna
från dessa är dock fortsatt låga, en direkt följd av det låga
ränteläget.

Vi fortsätter vårt strategiska arbete med att utveckla SBCs digitala
kunderbjudande och har bland annat lanserat en helt digital hantering
av överlåtelse-handlingar. Förändringen av överlåtelsehanteringen
ligger i linje med vår vision om att skapa livskvalitet genom hållbar
fastighetsförvaltning. Med den nya hanteringen underlättar vi arbetet
för våra kunder samtidigt som vi minskar klimatpåverkan genom att
helt digitalisera en tidigare analog hantering.

Under det första kvartalet publicerade SBC för andra året Sveriges
Bostadsrättsrapport. En rapport där 1 000 bostadsrättsägare ger sin
syn på svenska bostadsrättsföreningar utifrån fyra perspektiv;
ekonomi, juridik, framtid samt miljö- och hållbarhet. Resultaten har
presenterats i media och tillsammans med övrig kommunikation har vi
haft en stark medial närvaro under hela 2018 samt under första
kvartalet 2019. I rapporten framgår bland annat att andelen som oroar
sig för ränteökningar har ökat från 28 procent ifjol till 45 procent
i år. Dessutom uppger varannan bostadsrättsägare att de bekymrar sig
över att styrelsen saknar tillräcklig kompetens. Nästan lika många är
oroliga över att föreningen inte planerar tillräckligt för framtidens
alla utmaningar. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på
www.sbc.se
(https://www.sbc.se/aktuellt/alla-nyheter/sveriges-bostadsrattsrapport-2019/)

Vi är den största oberoende aktören inom bostadsrättsförvaltning och
vi fortsätter vår satsning på att förbättra vårt erbjudande. Första
kvartalet uppvisar en ytterligare förbättrad intjäning och tillväxt.
Med detta som bakgrund ser jag med god tillförsikt fram emot att
under 2019 fortsätta utveckla SBC tillsammans med våra kompetenta
medarbetare och nöjda kunder.

Ola Gunnarsson

VD och koncernchef

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

(För fullständig rapport, ink tabeller, se bifogad fil)

För mer information kontakta:

Ola Gunnarsson VD och koncernchef
ola.gunnarsson@sbc.se
08-501 150 16

Emil Lundström CFO
emil.lundstrom@sbc.se
08-501 150 14

-------------------

Denna information är sådan information som SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 maj 2019 kl.15:00 CET

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag
av förvaltningstjänster för bostadsrätter och har funnits sedan 1921.
SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk
förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt
juridisk expertis. Bolaget tillhandahåller kundportalen Vår Brf med
tillhörande app för mobiltelefon samt utbildningar som t.ex.
Styreslecertifiering. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320
anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och omsatte år 2018, 436
mkr i koncernen. www.sbc.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sbc-sveriges-bostadsrattscentrum/r/delarsrapp...
https://mb.cision.com/Main/15291/2804633/1038113.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.