Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-20

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum: Delårsrapport SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB 1 januari-30 september 2016

(För fullständig rapport, ink tabeller, se bifogad fil)

Intäkterna ökade med 15 procent i kvartalet

1 juli-30 september

* Intäkterna uppgick till 102 (89) mkr, allt från förvaltningsverksamheten.
* Rörelseresultatet uppgick till 12 (11) mkr.
* Periodens resultat uppgick till 9 (8) mkr vilket motsvarar 0,23 (0,21) kr
per aktie.
* Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 (12) mkr.

1 januari-30 september

* Intäkterna uppgick till 318 (286) mkr varav 317 (281) från
förvaltningsverksamheten.
* Rörelseresultatet uppgick till 47 (42) mkr varav 46 (36) från
förvaltningsverksamheten.
* Periodens resultat uppgick till 36 (31) mkr vilket motsvarar 0,88 (0,76) kr
per aktie.
* Periodens kassaflöde från den löpande

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nyckeltal koncernen 2016 juli-sep 2015 juli-sep 2016 jan-sep 2015 jan-sep 2015 |
| jan-dec |
| Intäkter, mkr 102 89 318 286 395 |
| Rörelseresultat, mkr 12 11 47 42 56 |
| Rörelsemarginal, % 12 12 15 15 14 |
| Resultat per aktie, kr 0,23 0,21 0,88 0,76 1,04 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr 1 12 33 44 57 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 0,02 0,29 0,80 1,07 1,37 |
| Eget kapital per aktie, kr 2,61 2,47 2,61 2,47 2,73 |
| Avkastning på eget kapital rullande 12 månader, % 45 32 45 32 30 |
| Räntabilitet på eget kapital före skatt rullande 12 månader, % 58 41 58 41 39 |
| Soliditet, % 59 56 59 56 59 |
| Antal medarbetare, vid periodens slut 320 294 320 294 295 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VD har ordet

Under tredje kvartalet uppgick koncernens intäkter till 102 (89) mkr vilket
motsvarade en tillväxt på 15 procent. I kvartalet ser vi en fortsatt positiv
intäktsutveckling inom samtliga tjänsteområden. Rörelseresultatet i kvartalet
uppgick till 12 (11) mkr.

Ackumulerat för året uppgick koncernens intäkter till 318 (286) mkr vilket ger
en tillväxt på 11 procent för året. Ökningen kommer genom fler avtalskunder
inom ekonomisk och teknisk förvaltning och ökade tilläggsuppdrag främst inom
juridisk rådgivning. Rörelseresultatet i koncernen för årets nio första
månader uppgick till 47 (42) mkr, varav förvaltningsverksamheten stod för 46
(36) mkr. Rörelsemarginalen i förvaltningsverksamheten för årets första nio
månader 2016 uppgick till 14 (13) procent. Ökade intäkter genom organisk
tillväxt och förvärv, kostnadssynergier med de förvärvade bolagen samt
effektivt nyttjande av resurser har bidragit till den positiva
resultatutvecklingen. Samtidigt har resultatet påverkats negativt av lägre
avkastning från redovisningsmedel samt att SBC inte har något resultat från
den avvecklade bosparverksamheten i en jämförelse med föregående år.

Under perioden har vi fasat ut varumärkena T&T och Cymko som nu är en del av
vårt gemensamma varumärke SBC. Det innebär att SBCs varumärke kommer att
synas mer på fordon, arbetskläder, avier etc. Vi har genomfört delar av
systemintegrationen till koncernens gemensamma IT-plattform som bland annat
ger de förvärvade bolagens kunder tillgång till SBCs kundtjänst och
kundportalen Vår Brf.

I kvartalet har vi lanserat ett internetbaserat utbildningsprogram för
styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar tillsammans med Styrelseakademien.
Programmet leder till certifiering på motsvarande sätt som det finns för
styrelseledamöter i aktiebolag.

Jag konstaterar att marknadsutsikterna är mer gynnsamma än tidigare.
Nyproduktionen av bostadsrätter har under året ökat starkt, vilket bidrar
till att öka SBCs marknad. Den starka tillväxten bedöms fortsätta de kommande
åren. Det gör att det tillkommer fler presumtiva kunder och att SBCs satsning
att aktivt skapa affärsrelationer med byggbolag är fortsatt viktig.

SBCs målsättning är fortsatt tillväxt såväl organiskt som genom ytterligare
förvärv.

Niklas Knight

VD och koncernchef

Kontaktpersoner för mer information

Niklas Knight VD och koncernchef
niklas.knight@sbc.se08-5011 5094Karin Iversen CFO och vice VD
karin.iversen@sbc.se

Denna information är sådan information som SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 oktober 2016 kl. 08:30 CET.

(För fullständig rapport, ink tabeller, se bifogad fil)

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.