Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-13

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum: Kommuniké från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB årsstämma 2014

Vid årsstämman i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, vilken avhölls i
Stockholm måndagen den 12 maj 2014, fattades samtliga beslut i linje med
styrelsens och valberedningens förslag.

”Jag vill tacka alla medarbetare som bidragit till att kundnöjdheten ökat och
den goda lönsamhetsutveckling SBC haft under 2013”, sade Niklas Knight, VD
och koncernchef på SBC

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för 2013. I enlighet med
styrelsens förslag fattades istället beslut om automatiskt inlösenförfarande,
se nedan.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsens ledamöter ska vara sex till antalet. Till
styrelseledamöter omvaldes Bernt Ingman, Lennart Hedquist, Stefan Engström,
Ulrika Blomqvist och Håkan Blomdahl. Nyval gjordes av Eva Gidlöf. Till
styrelsens ordförande valdes Bernt Ingman och till vice ordförande valdes Eva
Gidlöf.

Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen. Samtliga styrelseledamöter förutom Lennart Hedquist, Stefan
Engström, Ulrika Blomqvist och Håkan Blomdahl är oberoende i förhållande till
bolagets större aktieägare. En närmare presentation av samtliga ledamöter
finns på bolagets hemsidawww.sbc.se.

Till revisor valdes Grant Thornton Sweden AB, med den auktoriserade revisorn
Jörgen Sandell som huvudansvarig, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Automatiskt inlösenförfarande

Årsstämman beslutade om ett så kallat automatiskt inlösenförfarande där varje
befintlig aktie delas i fyra aktier (en så kallad aktiesplit 4:1). En av
dessa aktier kommer att vara en inlösenaktie. Betalning för varje
inlösenaktie beslutades vara 2,00 kronor.

Särskild granskning

Slutligt yttrande avseende särskild granskning lades fram.

Övrigt

I övrigt fattades samtliga beslut i enlighet med framlagda förslag. För mer
detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till
årsstämma 2014, vari förslagen till beslut framgår. Kallelsen återfinns under
Bolagsstyrning på www.sbc.se/bolagsstyrning.

För ytterligare information kontakta:

Bernt Ingman, styrelseordförande SBC, Tel 070-751 57 60, e-post:
bernt.ingman@telia.com

Niklas Knight, VD, Tel 0709-24 44 30, e-post: niklas.knight@sbc.se

Karin Iversen, CFO och vice VD, Tel 0709-42 84 40, e-post:
karin.iversen@sbc.se

Informationen är sådan som SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
13 maj 2014 kl. 08:30.

Om SBC

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag
inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för
bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavare och bosparare". SBC
tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik
för bostadsrättsföreningar. SBC har sex kontor runt om i landet med ca 200
anställda. 2013 var koncernens intäkter 248 mkr. Bolaget är noterat på NGM
Equity.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.