Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-19

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum: SBCs styrelse planerar att ansöka om avnotering

Styrelsen för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) planerar, mot
bakgrund av den koncentrerade ägarbilden och mycket begränsade
handeln i SBCs aktier på NGM Equity, att ansöka om avnotering av
aktierna.

Styrelsen har begärt ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden och NGM
har yttrat sig över SBCs framställan till nämnden. I uttalandet (AMN
2019:30), som senast under morgondagen kommer att bli tillgängligt på
www.aktiemarknadsnamnden.se, meddelar nämnden följande:

"I det nu aktuella fallet är ?, som nämnden förstår NGMs yttrande,
noteringskraven inte längre uppfyllda. För fortsatt notering av
SBC-aktien skulle NGM-börsen enligt yttrandet komma att kräva att
bolaget fortsatt anlitar en likviditetsgarant. God sed på
aktiemarknaden kan, i linje med vad nämnden tidigare uttalat, inte
anses kräva att SBC för fortsatt notering vidtar sådana åtgärder (jfr
AMN 2016:12).

Med hänsyn till den mycket begränsade andel aktier som är i allmän ägo
och den synnerligen begränsade handeln i aktien kan det inte heller
anses motiverat att kräva att bolaget ansöker om notering på en annan
marknadsplats. Mot bakgrund av vad nu sagts och de i framställningen
angivna förutsättningarna, kan enligt nämndens mening, som
utgångspunkt, SBC ansöka om avnotering utan att det strider mot god
sed på aktiemarknaden, om NGM-börsen meddelat SBC att fortsatt
notering kräver att en likviditetsgarant anlitas.

God sed påbjuder emellertid att SBC ansöker om avnotering först efter
det att marknaden informerats om avnoteringsplanerna och aktieägarna
haft en rimligt lång tid på sig att avyttra sina aktier eller på
annat sätt agera med anledning av informationen. Enligt nämndens
mening bör därför ansökan om avnotering ges in tidigast tre månader
efter det att marknaden informerats om avnoteringsplanerna, förutsatt
givetvis att noteringskraven inte heller då är uppfyllda (jfr AMN
2019:15)."

NGM har med anledning av den förutsättning som Aktiemarknadsnämnden
uppställer i slutet av det andra citerade stycket ovan bekräftat till
SBC att fortsatt notering skulle kräva åtgärder för ökad likviditet.

SBC informerar genom detta pressmeddelande om planerna på att ansöka
om avnotering av SBCs aktier från NGM Equity. Styrelsen avser att
ansöka om avnotering tidigast tre månader efter dagen för
pressmeddelandet och endast om noteringskraven inte heller då är
uppfyllda.

En avnotering innebär bland annat att aktierna inte längre är föremål
för organiserad handel på NGM Equity och att bolaget inte längre är
skyldigt att lämna information till marknaden i enlighet med reglerna
på NGM Equity och EUs marknadsmissbruksförordning. Äganderätten till
aktierna påverkas dock inte och aktieägarna har kvar sina rättigheter
enligt aktiebolagslagen.

För ytterligare information kontakta:

Ola Gunnarsson VD och koncernchef
ola.gunnarsson@sbc.se
08-501 150 16

Emil Lundström CFO
emil.lundstrom@sbc.se
08-501 150 14

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag
av förvaltningstjänster för bostadsrätter och har funnits sedan 1921.
SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk
förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt
juridisk expertis. Bolaget tillhandahåller kundportalen Vår Brf med
tillhörande app för mobiltelefon samt utbildningar som t.ex.
Styreslecertifiering. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320
anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och omsatte år 2018, 436
mkr i koncernen. www.sbc.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sbc-sveriges-bostadsrattscentrum/r/sbcs-styre...
https://mb.cision.com/Main/15291/2883611/1091853.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.