Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-04

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum: Valberedning inför SBC Sveriges BostadsrättsCentrums årsstämma 2016

Vid årsstämman 2015 i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) beslutades
att valberedningen inför årsstämman 2016 skall bestå av en representant för
Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk förening (Bostadsrätterna).
Därutöver beslutade årsstämman 2015 att bolagets styrelseordförande skall
erhålla mandat att kontakta de tre vid sidan av Bostadsrätterna största
aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte
styrelsens ordförande ingå i valberedning för tiden intill dess att ny
valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

För det fall någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant skall
den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas
att utse en representant. Avgörandet av vilka som är de tre vid sidan av
Bostadsrätterna största aktieägarna skall baseras på de kända röstetalen den
31 augusti 2015.

Bostadsrätterna har inför bolagets årsstämma 2016 utsett Göran Olsson som
representant i valberedningen.

Efter att bolagets styrelseordförande låtit kontakta de tre vid sidan av
Bostadsrätterna största ägarna i bolaget har AB Apriori utsett Peter Agardh
som representant i valberedningen, Capital Cube AB utsett Håkan Blomdahl som
representant i valberedningen och Ängbacken Invest AB utsett Robert Jarl som
representant i valberedningen.

SBCs valberedning inför årsstämman 2016 består således av:

* Bernt Ingman, SBCs styrelseordförande
* Göran Olsson, Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk förening
* Peter Agardh, AB Apriori
* Håkan Blomdahl, Capital Cube AB
* Robert Jarl, Ängbacken Invest AB

Ordförande i valberedningen är Göran Olsson. Förslag till valberedningen kan
skickas till valberedning@sbc.se.

Årsstämma för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB kommer att hållas i
Stockholm torsdagen den 12 maj 2016.

För ytterligare information kontakta:

Bernt Ingman, styrelseordförande SBC, Tel 070-751 57 60, e-post:
bernt.ingman@telia.com

Om SBC

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag
inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för
bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavare och bosparare". SBC
tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik
för bostadsrättsföreningar. SBC har sex kontor runt om i landet med ca 200
anställda. 2014 var koncernens intäkter 251 mkr. Bolaget är noterat på NGM
Equity. I januari 2015 förvärvade SBC 100% av aktierna i T&T Förvaltnings AB
och Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB. Under 2014 omsatte de förvärvade
bolagen tillsammans 126 mkr och har tillsammans ca 70 anställda.

I September 2015 förvärvade SBC 100 procent av aktierna i Cymko Förvaltnings
AB med ca 25 anställda och som under 2013/14 omsatte cirka 17 mkr.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.