Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-12

SBF Bostad AB (publ): EPRA NAV per A-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 30 juni 2019

· Nettoandelsvärde, EPRA NAV, för en A-aktie uppgick per den 30 juni
2019 till 52 037

kronor.

· Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 30 juni 2019 till
626,6* miljoner kronor.

Vid beräkning av EPRA NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet
för aktuell period med avdrag för stamaktierna samt eventuell
vinstdelning, dividerat med totalt antal utestående

A-aktier. Vid EPRA NAV-beräkningen har hänsyn inte tagits till
eventuella transaktionskostnader och skatteeffekter som kan uppstå
vid en eventuell försäljning av tillgångarna.

EPRA NAV per A-aktie har fastställts av bolagets värderingsfunktion
den 12 juli 2019.

Beräkningen har inte varit föremål för extern revision/granskning.

* Den 12 juli 2019 uppgår fastighetsbeståndets marknadsvärde till ca
696 miljoner kronor, efter att tidigare aviserade fastighetsförvärv i
Laholm och Kävlinge har tillträtts.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Daniel
Gorosch, daniel.gorosch@sbffonder.se, mobil 076 148 51 03, eller
besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall
offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för
offentliggörande fredagen

den 12 juli 2019, kl. 11.00.

SBF Bostad AB (publ)+46 8 667 10 50

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sbf-bostad-ab--publ-/r/epra-nav-per-a-aktie-i...
https://mb.cision.com/Main/15070/2862387/1076821.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.