Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

SBF Bostad AB (publ): EPRA NAV per A-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 31 mars 2020

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) har beslutat att publicera EPRA NAV
kvartalsvis för att öka informationsgivningen till bolagets
aktieägare.

· EPRA NAV per A-aktie uppgick per den 31 mars 2020 till 55 077
kronor.

· Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 31 mars 2020 till 1
127 miljoner kronor.

Vid beräkning av EPRA NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet
för aktuell period med avdrag för stamaktierna samt eventuell
vinstdelning och lagt tillbaka uppbokad latent skatteskuld, dividerat
med totalt antal A-aktier. Vid EPRA NAV-beräkningen har hänsyn inte
tagits till eventuella transaktionskostnader och skatteeffekter som
kan uppstå vid en försäljning av tillgångarna.

EPRA NAV per A-aktie har fastställts av bolagets värderingsfunktion
den 29 april 2020.

Beräkningen har inte varit föremål för extern revision/granskning.

"Det är glädjande att kunna konstatera att utvecklingen av EPRA NAV
per A-aktie fortsätter att förbättras och ligger inom målintervallet
6 - 9 procent per år. Detta känns positivt när det har varit en
turbulent marknad", sager VD Johan Grevelius.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Johan
Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00, eller
besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall
offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för
offentliggörande onsdagen

den 29 april 2020, kl. 14.05.

SBF Bostad AB (publ)+46 8 667 10 50

SBF Bostad AB (publ)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sbf-bostad-ab--publ-/r/epra-nav-per-a-aktie-i...
https://mb.cision.com/Main/15070/3100566/1239029.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.