Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

SBO: Selvaag Bolig ASA: Rekordresultat og høy aktivitet

rt@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig hadde et EBITDA-resultat (IFRS) justert for finanskostnader på 254
millioner kroner i tredje kvartal. Dette er økning på 169 millioner kroner fra
samme periode i fjor og er det det beste tredjekvartalsresultatet noensinne for
selskapet.

Den løpende verdiskapingen i Selvaag Bolig vises gjennom driftsmarginen basert
på fremdrift og salg i pågående prosjekter. Kvartalet har vært preget av godt
salg og god produksjon og NGAAP driftsresultat (EBITDA) endte på NOK 172
millioner (155). Det tilsvarer en EBITDA-margin 26,5 prosent (21,9).

Aktiviteten i konsernet er høy. I løpet av kvartalet igangsatte Selvaag Bolig
bygging av 174 nye boliger netto (102), og 203 boliger ble ferdigstilt netto
(117). Ved utgangen av kvartalet hadde Selvaag Bolig 1 510 boliger netto under
bygging (1 488) med en samlet salgsverdi på 7,2 milliarder kroner (6,9). 72
prosent av disse boligene var solgt ved utgangen av kvartalet (74).

- Resultatet er hovedsakelig drevet av høyt antall overleveringer og god
lønnsomhet i prosjektene. Vi har en solid portefølje av prosjekter i områder med
spennende utvikling, vekst og etterspørsel etter nye boliger. Den sterke
markedsposisjonen vår og høy aktivitet legger til rette for god verdiskaping i
årene fremover, sier administrerende direktør Rolf Thorsen.

Salget i tredje kvartal kvartalet var godt, og så langt i år har Selvaag Bolig
solgt boliger for over en milliard kroner mer enn i samme periode i fjor. Ved
utgangen av kvartalet hadde Selvaag Bolig i overkant av 750 boliger i salg
fordelt på 19 prosjekter.

Hovedpunkter Q3 2019

· Bruttosalget* var 192 boliger (201) med en salgsverdi på NOK 914 millioner
(861)
· Nettosalget var 159 boliger (182) med en salgsverdi på NOK 756 millioner
(771)
· 174 boliger netto igangsatt (102), 203 boliger netto ferdigstilt (117), 243
boliger netto overlevert til kjøper (126)
· 1 510 boliger netto under bygging (1 488) med en samlet salgsverdi på NOK 7
192 millioner
(6 908)
· 72 prosent av boliger under bygging (74) solgt ved utgangen av kvartalet
· 34 ferdigstilte boliger som ikke var solgt ved kvartalsslutt (12)
· IFRS**: Driftsinntekter på NOK 810 millioner (473), EBITDA justert for
finanskostnader
NOK 254 millioner (85), tilsvarende en margin på 31,3 prosent (17,9)
· Resultat per aksje: NOK 1,97 (0,61)
· NGAAP***: Driftsinntekter NOK 650 millioner (706). EBITDA på NOK 172
millioner (155). Det tilsvarer en margin på 26,5 prosent (21,9)

Hovedpunkter Q1-Q3 2019

· IFRS**: Driftsinntekter på NOK 1 954 millioner (1 717), EBITDA justert for
finanskostnader NOK 561 millioner (314). Det tilsvarer en margin på 28,7 prosent
(18,3)
· Resultat per aksje: NOK 4,05 (2,21)
· NGAAP***: Driftsinntekter NOK 2 198 millioner (1 942). EBITDA på NOK 538
millioner (417). Det tilsvarer en margin på 24,5 prosent (21,5)
· Bruttosalget var 738 boliger (619) med en salgsverdi på NOK 3 633 millioner
(2 509)
· Nettosalget var 612 boliger (548) med en salgsverdi på NOK 3 045 millioner
(2 215)
· 582 boliger netto igangsatt (438), 522 boliger netto ferdigstilt (413) og
518 boliger netto overlevert til kjøper (428)

*Nettosalget inkluderer Selvaag Boligs andel i samarbeidsprosjekter.
Bruttosalget inkluderer alle boliger i samarbeidsprosjekter.

**I henhold til IFRS inntektsføres boligene når de overleveres til kjøper. IFRS-
resultatet nå er derfor primært fra boliger som i hovedsak er igangsatt for om
lag to år siden.

*** NGAAP viser løpende avregning. Det vil si at resultatene tas ut løpende
basert på fremdrift og salg i prosjektene. Dette viser den løpende
verdiskapingen i selskapet.

Live webcast kan følges fra 0830
her. (https://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=98164485)

For mer informasjon:
Rolf Thorsen, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 901 19 373, e-post: rt@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra
kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid
flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt
Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70
år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets
hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/489218

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.