Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-23

SBO: Selvaag Bolig ASA: Selvaag Bolig har inngått transaksjonsavtaler for gjennomføring av salg av tomtebank til Urban Pro...

Selvaag Boligs generalforsamling godkjente 9. desember 2019 inngåelse av avtalen
om salg av store deler av selskapets tomtebank til Urban Property. Selskapene
har i dag inngått avtaler om gjennomføring av transaksjonen.

Transaksjonsavtalene er inngått i tråd med informasjon offentliggjort i Selvaag
Boligs børsmelding 18. november 2019 og på vilkår som godkjent av
generalforsamlingen. Gjennomføring av transaksjonen er planlagt rundt 21. januar
2020.

Generalforsamlingen har tildelt styret i Selvaag Bolig fullmakt til å beslutte
utdeling av utbytte i tilknytning til transaksjonen. Utbyttet skal utbetales
etter gjennomføring. Styret forventer å treffe endelig beslutning om utbytte og
datoer for betaling rundt 21. januar 2020, med etterfølgende utbetaling til
aksjeeierne rundt 30. januar 2020.
Separat melding om nøkkelinformasjon for utbetaling av utbytte vil bli
offentliggjort så snart endelige datoer er fastsatt.

En oppdatert presentasjon med mer utfyllende informasjon er vedlagt denne
meldingen.

For mer informasjon:

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

Rolf Thorsen, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 901 19 373, e-post: rt@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra
kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid
flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt
Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70
år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets
hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Viktig informasjon

Denne meldingen er ikke og utgjør ikke en del av noe tilbud om å selge, eller en
anmodning om å tilby å kjøpe noen verdipapirer utstedt av Selvaag Bolig ASA
("Selskapet").

Denne meldingen er ikke gjort tilgengelig og kan ikke distribueres til noen
jurisdiksjoner hvor slik distribusjon ville være ulovlig eller kreve
registrering eller andre tiltak.

Verdipapirene omtalt i denne meldingen har ikke og vil ikke blir registrert
under amerikansk verdipapirlovgivning, U.S. Securities Act av 1933, slik den
gjelder til enhver tid ("Securities Act"), og kan derfor ikke blir tilbudt eller
solgt i USA uten registrering eller et tilgjengelig unntak fra registreringskrav
under Securities Act og i henhold til gjeldende amerikanske staters
verdipapirlovgivning.

Enkelte uttalelser inkludert i denne meldingen inneholder fremtidsrettet
informasjon, inkludert uttalelser relatert til guiding, projeksjoner og
estimater, uttalelser om ledelsens planer, mål og strategier, samt uttalelser
angitt med "forventet", "forutsatt", "planlagt", "målsetning", "foreslått",
"ønsket", eller liknende uttalelser. Selv om Selskapet mener at forventningene
reflektert i slik fremtidsrettet informasjon er fornuftige er disse uttalelsene
basert på flere antakelser og estimater som, i deres natur, involverer risiko og
usikkerhet. Flere faktorer kan medføre eller resultere i at faktiske resultater
avviker betydelig fra de som er forutsett i en fremtidsrettet uttalelse og
påvirke i hvilken grad en spesifikk forutsatt hendelse blir realisert. Selskapet
fraskriver seg enhver forpliktelse til å oppdatere eller redigere enhver
fremtidsrettet uttalelse, enten som resultat av ny informasjon, fremtidige
hendelser eller annet.

Informasjonen, uttalelser og fremtidsrettet informasjon i denne meldingen
gjelder per datoen for meldingen, og kan endres uten ytterligere varsel.
Selskapet påtar seg ingen forpliktelse til å revidere, oppdatere noen
informasjon i meldingen, herunder bekrefte eller offentliggjøre revisjoner av
fremtidsrettede uttalelser for å være tilpasset hendelser eller omstendigheter
som oppstår i tilknytning til innholdet av denne meldingen.

Denne meldingen er offentliggjort utelukkende for informasjonsformål og er ikke
ment å erstatte utøvelse av uavhengig vurdering. Meldingen er ikke ment som
investeringsråd og skal ikke under noen omstendighet blir benyttet eller ansett
som et tilbud om å selge, eller en anmodning om et tilbud om å kjøpe noen
verdipapirer eller en anbefaling om å kjøpe eller selge noen verdipapirer
utstedt av Selskapet.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/492600

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.