Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-18

SBO: Selvaag Bolig ASA: Selvaag Bolig vil rendyrke boligutviklingsvirksomheten og betale ut et ekstraordinært utbytte på m...

Selvaag Bolig foreslår for generalforsamlingen å selge store deler av selskapets
tomtebank til Urban Property. Selskapene blir langsiktige og strategiske
samarbeidspartnere og Selvaag Bolig vil ha forkjøpsrett og opsjon på tilbakekjøp
av tomtene. Transaksjonen er på 3,4 milliarder kroner, og om lag to milliarder
kroner vil bli utbetalt som et ekstraordinært utbytte. Det tilsvarer 22 kroner
per aksje.

Styreleder i Selvaag Bolig Olav H. Selvaag sier at transaksjonen vil gjøre det
mulig å rendyrke kjernevirksomheten til Selvaag Bolig og synliggjøre verdiene.

- Selvaag Bolig skal drive med boligutvikling. Vi ønsker derfor å rendyrke dette
og skiller derfor ut tomtebanken i et eget selskap. Vi mener at dette også vil
gjøre det enklere å sette riktig verdi på selskapet fordi verdiskapingen i den
daglige driften i større grad synliggjøres, sier Selvaag.

Urban Property kjøper hoveddelen av Selvaag Boligs eksisterende tomteportefølje
basert på en oppdatert markedsverdi satt av en uavhengig verdivurderer.
Merverdien er på linje med vurderingen som ble kommunisert på Selvaag Boligs
kvartalspresentasjon i februar 2019. Urban Property skal også ha forkjøpsrett på
alle nye tomter Selvaag Bolig ønsker å utvikle. Selvaag Bolig vil kjøpe tomtene
tilbake trinnvis.

CFO Sverre Molvik i Selvaag Bolig sier at transaksjonen vil redusere
kapitalbindingen i selskapet betraktelig og etablere et langsiktig og strategisk
finansieringssamarbeid som styrker Selvaag Boligs konkurransekraft ved
fremtidige tomtekjøp.

- Vi vil fortsatt ha tilgang til de samme tomtene som før, men kjøpe ut disse i
takt med utvikling. Selvaag Bolig skal fortsette med akkvisisjonsarbeid som før,
men Urban Property skal eie tomtene frem til de er byggeklare. Det vil være
fordelaktig både med tanke på vår egenkapitalbinding og muligheter for vekst
fordi kapitalbindingen knyttet til tomter nå blir liggende i Urban Property
istedenfor i Selvaag Bolig. Det vil også bidra til en mer effektiv finansiering
av Selvaag Boligs virksomhet, noe som vil bedre evnen til å levere verdier til
både kunder og aksjonærer, sier Molvik.

Selvaag Boligs ambisjon vil fortsatt være å utbetale høye og stabile utbytter
til sine eiere. Siden 2013 har Selvaag Bolig utbetalt 14,30 kroner per aksje i
utbytte. I 2018 var samlet årlig utbytte på hhv. 4,50 kroner. For første halvår
2019 ble det betalt utbytte på 2,0 kroner per aksje.

- Vi skal fortsette å skape verdier, som kommer våre eiere til gode både i form
av aksjekursutvikling og utbytte to ganger i året. Når transaksjonen
gjennomføres vil vi i tillegg utbetale 22 kroner per aksje i ekstraordinært
utbytte. Fremover vil Selvaag Boligs ordinære utbyttekapasitet i forhold til
resultat også potensielt kunne bli bedre. Selskapet kan forventes å ha en høyere
avkastning på egenkapital, og ikke lenger ha behov for å benytte opptjent
egenkapital til kjøp av tomter, sier Molvik.

CEO Rolf Thorsen sier at samarbeidet med Urban Property vil gi Selvaag Bolig
bedre tilgang til nye tomter, ruste selskapet for videre vekst og gi økt fokus
på kjernevirksomhet.

- Denne transaksjonen vil både ruste selskapet for vekst og gjøre det mulig for
oss å ha økt operasjonell fokus. Dette er svært positiv for både Selvaag Bolig
og selskapets eiere, sier Thorsen.

Urban Property er en ny selskapsstruktur som er satt opp for å kjøpe og eie
Selvaag Boligs tomter. Eierne av Urban Property vil være Oslo Pensjonsforsikring
AS, Equinor Pensjon, Selvaag AS og Rema Etablering Norge AS.

Det vil bli avholdt informasjonsmøte for analytikere klokken 10.00 og
informasjonsmøte for aksjonærer og media klokken 13.00 i Munkedamsveien 45, 0250
Oslo.

Se vedlagt presentasjon for utdypende informasjon. Det vises også til innkalling
til ekstraordinær generalforsamling som er distribuert i en separat børsmelding.
Alt materiell publiseres også på selskapets nettider www.selvaagboligasa.no

For mer informasjon:
Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra
kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid
flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt
Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70
år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets
hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Viktig informasjon

Denne meldingen er ikke og utgjør ikke en del av noe tilbud om å selge, eller en
anmodning om å tilby å kjøpe noen verdipapirer utstedt av Selvaag Bolig ASA
("Selskapet").

Denne meldingen er ikke gjort tilgengelig og kan ikke distribueres til noen
jurisdiksjoner hvor slik distribusjon ville være ulovlig eller kreve
registrering eller andre tiltak.

Verdipapirene omtalt i denne meldingen har ikke og vil ikke blir registrert
under amerikansk verdipapirlovgivning, U.S. Securities Act av 1933, slik den
gjelder til enhver tid ("Securities Act"), og kan derfor ikke blir tilbudt eller
solgt i USA uten registrering eller et tilgjengelig unntak fra registreringskrav
under Securities Act og i henhold til gjeldende amerikanske staters
verdipapirlovgivning.

Enkelte uttalelser inkludert i denne meldingen inneholder fremtidsrettet
informasjon, inkludert uttalelser relatert til guiding, projeksjoner og
estimater, uttalelser om ledelsens planer, mål og strategier, samt uttalelser
angitt med "forventet", "forutsatt", "planlagt", "målsetning", "foreslått",
"ønsket", eller liknende uttalelser. Selv om Selskapet mener at forventningene
reflektert i slik fremtidsrettet informasjon er fornuftige er disse uttalelsene
basert på flere antakelser og estimater som, i deres natur, involverer risiko og
usikkerhet. Flere faktorer kan medføre eller resultere i at faktiske resultater
avviker betydelig fra de som er forutsett i en fremtidsrettet uttalelse og
påvirke i hvilken grad en spesifikk forutsatt hendelse blir realisert. Selskapet
fraskriver seg enhver forpliktelse til å oppdatere eller redigere enhver
fremtidsrettet uttalelse, enten som resultat av ny informasjon, fremtidige
hendelser eller annet.

Informasjonen, uttalelser og fremtidsrettet informasjon i denne meldingen
gjelder per datoen for meldingen, og kan endres uten ytterligere varsel.
Selskapet påtar seg ingen forpliktelse til å revidere, oppdatere noen
informasjon i meldingen, herunder bekrefte eller offentliggjøre revisjoner av
fremtidsrettede uttalelser for å være tilpasset hendelser eller omstendigheter
som oppstår i tilknytning til innholdet av denne meldingen.

Denne meldingen er offentliggjort utelukkende for informasjonsformål og er ikke
ment å erstatte utøvelse av uavhengig vurdering. Meldingen er ikke ment som
investeringsråd og skal ikke under noen omstendighet blir benyttet eller ansett
som et tilbud om å selge, eller en anmodning om et tilbud om å kjøpe noen
verdipapirer eller en anbefaling om å kjøpe eller selge noen verdipapirer
utstedt av Selskapet.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/489569

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.