Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-25

SCA: Delårsrapport Q2 2018

1 JANUARI - 30 JUNI 2018
(jämfört med samma period föregående år)

· Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 9 070 (8 191) MSEK.
Tillväxten var främst relaterad till högre priser, vilket motverkades
något av lägre massavolymer.

· EBITDA steg med 45 procent till 2 209 (1 521) MSEK.
Resultatförbättringen var främst relaterad till högre priser inom
Kraftliner och Trä. Resultatet påverkades av det planerade
ombyggnadsstoppet i Östrand under det andra kvartalet 2018.

· EBITDA-marginal ökade till 24,4 (18,6) procent
· Resultat per aktie uppgick till 2,57 (0,93) SEK

· Operativt kassaflöde, vilket exkluderar strategiska investeringar,
steg till 1 265 (906) MSEK. Strategiska investeringar uppgick till 1
122 (1 476) MSEK och avser Östrandsinvesteringen.

· I juni togs den utbyggda massafabriken i Östrand i drift enligt
plan

BOKSLUTSKOMMENTAR
Marknadsläget var fortsatt starkt under det andra kvartalet med god
efterfrågan inom alla SCAs produktområden. Den utbyggda massafabriken
i Östrand togs i drift i juni efter ett planerat ombyggnadsstopp för
att slutföra den sista etappen i den sekventiella uppstarten. Skog,
Trä och Papper visade ett förbättrat resultat både jämfört med
föregående kvartal och jämfört med samma kvartal i fjol, medan Massa
redovisade ett negativt resultat för kvartalet på grund av det
planerade stoppet.

Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit stabil.
Leveranserna till Östrands massafabrik minskade under kvartalet på
grund av det planerade ombyggnadsstoppet inför starten av den
utbyggda fabriken. Priserna på timmer och massaved steg något.

Den positiva marknadsutvecklingen inom segment Trä fortsatte under
andra kvartalet och ytterligare prishöjningar genomfördes. Lagren är
generellt låga i alla marknader.

Massamarknaden fortsätter att vara mycket stark med hög efterfrågan på
alla marknader. Priset på massa har ökat ytterligare under kvartalet.

Marknaden för kraftliner är fortsatt stark, med en växande efterfrågan
och knapp tillgång. Förutom en positiv ekonomisk utveckling i Europa
så driver den växande e-handeln upp efterfrågan på
transportförpackningar.

För tryckpapper har kapacitetsneddragningar bland pappersproducenter
lett till en bättre balans mellan utbud och efterfrågan i en
strukturellt nedgående marknad. Efterfrågesituationen har förbättrats
för obestrukna papper, men även för bestrukna papper har marknaden
blivit något starkare. Marknads- och produktmix har successivt
förbättrats under första halvåret.

Utbyggda massafabriken Östrand i drift
I juni togs massafabriken i Östrand i drift efter ett längre stopp för
att färdigställa och ansluta de sista delarna av den utbyggda
fabriken.

Starten av fabriken har gått bra med de driftstörningar och behov av
justering och trimning som kan förväntas. En god produktionsnivå
nåddes tidigt och Östrand fokuserar nu på att säkerställa en stabil
produktion och att successivt trimma fabriken upp mot full kapacitet
och högsta kvalitet.

Östrands massafabrik startar i ett gynnsamt marknadsläge och den
första massan har levererats till kund.

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS HALVÅRSRAPPORT 2018
Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna
halvårsrapport presenteras av VD och koncernchef Ulf Larsson samt
finans- och ekonomidirektör Toby Lawton.

Tid: 25 juli 2018 klockan 10:00

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går
också att delta via telefon:

Sverige: +46 (0) 8 5069 2180
Storbritannien: +44 (0) 2071 928 000
USA: +1 631 510 7495

Uppge "SCA" eller konferens id 3792928.

Sundsvall, 25 juli 2018

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)

Ulf Larsson
VD och koncernchef

För ytterligare information, kontakta
Ulf Larsson, VD och koncernchef, +46 (0) 60 19 46 46
Toby Lawton, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0) 60 19 31 09
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98
Andreas Ewertz, Chef Investor Relations, +46 (0) 60 19 31 97

Notera:
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att
offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk
och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska
versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2018 klockan
08:00 CET. Rapporten har varit föremål för revisorernas granskning.

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sca/r/delarsrapport-q2-2018,c2580744
http://mb.cision.com/Main/600/2580744/882727.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.