Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-10

SCA: Förändringar i SCAs finansiella rapportering från och med delårsrapport Q1 2017

I SCAs delårsrapport för första kvartalet 2017 som publiceras den 27
april 2017 kommer hygienverksamheten redovisas som resultat från
avvecklad verksamhet för värdeöverföring. SCA kommer även att
publicera en delårsrapport för första kvartalet 2017 för SCAs
hygienverksamhet, SCA Hygiene AB. Efter den beslutade delningen
kommer SCA Hygiene AB att byta namn till Essity. Dessutom kommer
finansiell information att publiceras om den kombinerade
skogsindustri- och hygienverksamheten.

Segmentsrapporteringen kommer att förändras från och med första
kvartalet 2017 vad gäller affärsområdena för SCA, det blivande
skogsbolaget, samt för SCA Hygiene AB, det blivande hygien- och
hälsobolaget Essity.

Vad gäller SCA, det blivande skogsbolaget, kommer följande fyra
affärsområden att redovisas:

· Skog

· Trä

· Massa

· Papper

Affärsområdet Skog förvaltar 2,6 miljoner hektar skogsmark varav 2
miljoner brukas och försörjer SCAs svenska industrier med virke.
Ungefär lika stor mängd virke som avverkas från den egna skogen köps
in från andra skogsägare. Restprodukter går till energiproduktion.

Affärsområdet Trä omfattar fem sågverk i Sverige, träförädlingsenheter
med hyvlerier i Sverige, Frankrike och Storbritannien samt
distributions- och grossistverksamhet. Restprodukter går till
energiproduktion.

Affärsområdet Massa producerar sulfatmassa och kemisk termomekanisk
massa (CTMP). Massan tillverkas i Östrand.

Affärsområdet Papper består av tryckpapper som tillverkas i Ortviken
och används för tidskrifter, kataloger och reklamtryck samt
förpackningspapper (kraftliner) som tillverkas i Obbola och Munksund.

Vad gäller SCA Hygiene AB, det blivande hygien- och hälsobolaget
Essity, kommer

följande tre affärsområden att redovisas:
· Personal Care

· Consumer Tissue

· Professional Hygiene

Affärsområdet Personal Care inkluderar Incontinence Products, Feminine
Care, Baby Care och Medical Solutions.

Affärsområdet Consumer Tissue inkluderar toalett- och hushållspapper,
näsdukar, ansikts-, våt- och pappersservetter.

Affärsområdet Professional Hygiene riktar sig till institutioner och
företag och inkluderar kompletta hygienlösningar bestående av
toalettpapper, pappershanddukar, pappersservetter, handtvål,
handlotion, handdesinfektion, behållare, rengörings- och
avtorkningsprodukter, sensorteknik, service och underhåll.

Baserat på ovanstående har resultat- och balansräkningar, operativ
kassaflödesanalys, kassaflödesanalys samt affärsområdesrapportering
för helår 2014, 2015 samt 2016 omräknats. Resultaträkning och
affärsområdesrapportering har även omräknats för fjärde kvartalet
2015 och samtliga kvartal 2016.

Vid omräkningen av SCAs samt den kombinerade skogsindustri- och
hygienverksamhetens historiska resultaträkningar har
nettoomsättningen förändrats som en följd av en förändrad redovisning
av byten av vedråvara inom SCAs affärsområde Skog.

SCA, det blivande skogsbolaget, kommer ha en kostnadsslagsindelad
resultaträkning. Resultaträkningarna och affärsområdesrapporteringen
för 2014, 2015, 2016, fjärde kvartalet 2015 och samtliga kvartal för
2016 har omräknats baserat på detta.

SCA Hygiene AB, det blivande hygien- och hälsobolaget Essity, kommer
ha en funktionsindelad resultaträkning som inkluderar EBITA
(Rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade
immateriella tillgångar). Resultaträkningarna och
affärsområdesrapporteringen för 2014, 2015, 2016, fjärde kvartalet
2015 och samtliga kvartal för 2016 har omräknats baserat på detta.

Omräknad finansiell information följer nedan.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 - 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 - 788 51 55

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag som
hållbart utvecklar, tillverkar och säljer personliga hygienprodukter,
mjukpapper och skogsindustriprodukter. Genom det nyligen förvärvade
bolaget BSN medical tillhandahåller koncernen produkter inom sårvård,
kompressionsbehandling och ortopedi. Försäljning sker i cirka 150
länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och
Tork samt andra varumärken som exempelvis Leukoplast, Libero,
Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Som Europas
största privata skogsägare, lägger SCA stor vikt vid att bedriva ett
hållbart skogsbruk. 2016 hade SCA omkring 46 000 medarbetare och
omsättningen var cirka 117 miljarder kronor (12,4 miljarder euro).
SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, och är noterat
på Nasdaq Stockholm. SCA vill öka välbefinnande genom ledande
lösningar inom hygien och hälsa.

För mer information, besök www.sca.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sca/r/forandringar-i-scas-finansiella-rapporte...
http://mb.cision.com/Main/600/2235935/655413.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.