Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-04-17

SCA: Nettoresultat 1.298 Mkr väntas i 1 kv - SIX Estimates

(Enkäten sändes för första gången fredagen den 13 april)

Estimat från sju analytiker där Förpackningar inkluderas i
prognoserna:

1 kv 2012 Mkr Snitt Lägst Median Högst 1 kv -11

Försäljning 25.053 23.853 24.926 26.000 25.393
-Personlig Hygien 5.864 5.661 5.820 6.035 5.820
-Mjukpapper 9.082 8.554 9.225 9.580 9.278
-Förpackningar 6.549 6.171 6.689 6.856 6.679
-Skogsindustri 4.175 4.046 4.120 4.525 4.110
Ebit ex eo 2.387 2.112 2.342 2.632 2.112
-Personlig Hygien 649 583 659 727 583
-Mjukpapper 838 627 840 1.089 627
-Förpackningar 451 337 480 505 480
-Skogsindustri 415 344 410 495 495
Res f skatt ex eo 1.984 1.810 1.950 2.312 1.810
Nettoresultat 1.298 1.081 1.339 1.403 1.339

Estimat från tre analytiker där Förpackningar har exkluderas
enligt SCA:s nya rapporteringsstruktur:

1 kv 2012 Mkr Snitt Lägst Högst
Försäljning 19.490 18.952 19.884
Ebit ex eo 2.103 2.002 2.217
Res f skatt 1.497 1.472 1.528
Nettoresultat 1.297 1.190 1.362

(SIX) På onsdag inleder pappers- och hygienföretaget SCA med
sin delårsrapport och noterar därmed starten för skogsektorns
rapportsäsong. SCA väntas redovisa ett resultat före skatt,
exklusive engångsposter, på 1.984 miljoner kronor för det första
kvartalet 2012. Estimaten inkluderar förpackningsverksamheten,
enligt SIX Estimates enkät.
Analytikerna räknar med jämförelsestörande poster inom
intervallet 225-400 miljoner kronor för perioden.
Som en följd av den pågående försäljningen av
förpackningsverksamheten, exklusive kraftlinerrörelsen i
Sverige, kommer vissa förändringar av rapporteringen att ske
från och med första kvartalet 2012 och med retroaktiv justering
av jämförande perioder 2011 och 2010, vilket försvårar
jämförelserna med tidigare perioder.
Resultatet för perioden gällande den förpackningsverksamhet
som är under försäljning rapporteras fram till försäljningen
endast på en rad i bolagets resultatrapport - resultat från
avyttringsgrupp som innehas för försäljning. Detta resultat
inkluderas inte i rörelseresultatet utan påverkar enbart
periodens resultat.
Den kraftlinerrörelse, det vill säga de två kraftlinerbruk i
Munksund och Obbola som SCA behåller, överförs från och med
första kvartalet till affärsområdet Skogsindustriprodukter.
En övervägande majoritet av analytikerna har i skrivande
stund ej gjort nya beräkningar där förpackningsverksamheten
exkluderas.
Samtliga produktgrupper inom Skogsindustriprodukter,
inklusive kraftliner, kommer att redovisas tillsammans som en
total för affärsområdet.
Omsättningen spås uppgå till 25.053 miljoner kronor i det
första kvartalet, vilket kan jämföras med en notering på
25.393 miljoner kronor vid samma period i fjol. Exklusive
förpackningsverksamheten spår 3 analytiker omsättningen till
19.490 miljoner kronor.
På affärsområdesnivå väntar sig analytikerna att SCA:s
kärnverksamhet, bestående av Personlig Hygien och Mjukpapper,
ska fortsätta att leverera stabila siffror. Samtidigt noteras
att det första kvartalet är säsongsmässigt svagare än övriga
kvartal för Personlig Hygien och även till viss del för
Mjukpapper och då speciellt för segmentet Away-from-Home (AFH).
Rörelsemarginaler på 11,1 respektive 9,2 procent väntas för
respektive division, vilket kan jämföras med fjolårets
noteringar om 10,0 respektive 6,8 procent.
I januari presenterade SCA en bokslutsrapport som inkom i
linje med marknadens förväntningar och analytikerkåren var
positiva och delade synen om att SCA levererade solida siffror.
SCA:s försäljning av förpackningsverksamheten görs enligt vd
Jan Johansson för att möjliggöra en ökad tillväxt inom
hygienverksamheten, ett besked som mottogs enhälligt mycket väl
av marknaden då konjunkturkänsligheten minskar och
tillväxtmöjligheterna förbättras.
Sedan det föregående rapportsläppet har SCA:s bindande bud på
Everbeauty antagits och processen mot ett slutförande
fortsätter. Affären förväntas kunna slutföras under sommaren
2012.
Bolaget har även beslutat öka sitt ägande med ytterligare
fem procent av aktierna i den kinesiska mjukpapperskoncernen
Vinda. Efter transaktionen kommer SCA:s andel i bolaget att
uppgå till 22,6 procent.
Vid en pressträff i mitten av mars kommenterade Jan Johansson
för SIX, beträffande konjunkturrelaterade frågor, att
utvecklingen i det första kvartalet fortlöpte i linje med vad
bolaget spådde vid det fjärde kvartalet.
"Det har inte varit några överraskningar i det första
kvartalet. Hygien går bra och fortsätter som vi räknade med",
sade Johansson samtidigt som han adderade att den problemtyngda
tidningspappersmarknaden fortsatt utvecklas svagt.
Fokus vid rapporten ställs på utsikterna, prisutveckling,
efterfrågesidan samt kommentarer kring de senaste tidens förvärv
och avyttringar, vilket kommer att granskas noggrant av
marknaden vid rapportsläppet.
Av de tillfrågade analytikerna har sju stycken tilldelat
aktien rekommendationen motsvarande köp samtidigt som två
analytiker anger behåll eller neutral. En analytiker uppger
ingen rekommendation.
Ett analyshus, som har köprekommendation, lyfter fram att SCA
vid nuvarande värdering har en obefogad rabatt jämfört med
närmaste konkurrenten Kimberly-Clark. En annan analytiker
noterar att SCA handlas till p/e 10-11, sett till bankens
prognos för 2013-2014, vilket kan jämföras med p/e-tal på
13-15 för Kimberly-Clark och Procter & Gamble.
Bland de som har gett köprekommendation för aktien blir den
genomsnittliga riktkursen 134,30 kronor. Aktien handlas i
skrivande stund vid 111,50 kronor.
Rapporten offentliggörs omkring klockan 13.00 den 18 april
och SCA anordnar därefter en webbsänd presskonferens klockan
14.00.

Estimat från ABG Sundal Collier, CA Cheuvreux, Carnegie, DNB
Markets, Evli Bank, Handelsbanken Capital Markets, Morgan
Stanley, SEB Enskilda, Swedbank Markets och UBS ingår i enkäten.

Caroline Karlander, tel +46 8 586 164 49
caroline.karlander@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.