Du är här

2015-09-09

Scana Industrier asa: SCANA INDUSTRIER ASA - EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING, VALGKOMITEENS INNSTILLING

Viser til Børsmelding av 20.8 vedrørende ekstraordinær generalforsamling 10.
september 2015.

Styret har etter ordinær generalforsamling bestått av:

- Bjørn Torkildsen (styrets leder) (2014-2016)

- John Arild Ertvaag (styrets nestleder) (2015-2017)

- Elisabeth Saugstad (2014-2016)

- Per Ravnestad (2014-2016)

- Martha K. Bakkevig (2015-2017)

Styrets formann Bjørn Torkildsen vil gå ut av styret etter å ha blitt ansatt
som ny CEO i selskapet. Styrets nestleder John Arild Ertvaag ønsker å gå ut
av styret.

Det må velges nye styrerepresentanter for begge disse. Da de to som går ut av
styret er valgt som hhv. styrets leder og nestleder, må det også fastsettes
hvem som overtar disse funksjonene.

Valgkomitéens innstilling er som følger:

Valg- og kompensasjonskomitéen har vært i dialog med enkelte styremedlemmer og
de største aksjonærene. Valgkomitéen legger til grunn at den omstillings- og
reformprosessen som selskapet har vært igjennom nå i det vesentligste er
avklart. Det vil fortsatt være behov for kontinuitet i styret for å få full
effekt av dette, men nødvendig kontinuitet i styret bør kunne ivaretas av de
tre gjenværende styremedlemmer samtidig som disse også har gode relasjoner
til den nye CEO. Valgkomitéen foreslår derfor at det velges to nye
styremedlemmer som er rekruttert fra de største aksjonærene i selskapet. De
to som foreslås er Sindre Ertvaag og Carl Christian Krefting.

Som ny styreleder og nestleder foreslås hhv. Per Ravnestad og Martha K.
Bakkevig. De er begge styremedlemmer i dag og har begge vært i styret i
flere år. Derigjennom ivaretar de behovet for ønsket innsikt og kontinuitet
i styret også fremover i tid.

Valgkomitéens forslag til styresammensetning er:

- Per Ravnestad velges som ny styreleder for perioden 2015-2016

- Martha K. Bakkevig velges til ny nestleder for perioden 2015-2017

- Carl Christian Krefting velges som nytt styremedlem for perioden 2015-2017

- Sindre Ertvaag velges som nytt styremedlem for perioden 2015-2016

- Elisabeth Saugstad er valgt som styremedlem for perioden 2014-2016.

Alle har sagt seg villige.

Funksjonstiden som nå foreslås for de tre tidligere styremedlemmer er basert
på den funksjonstid de i dag er valgt for, selv om to av disse får en ny
funksjon som hhv. styreleder og nestleder. Funksjonstiden for de to nye
styremedlemmer er foreslått til hhv. 2 år og 1 år basert på at hhv. to og tre
styremedlemmer bør være på valg hvert år. Funksjonstiden for ny styreleder
(1 år) og ny nestleder (2 år) er basert på at disse ikke bør være på valg
samme året. Valgkomitéens forslag ivaretar alle disse hensyn.

Kompensasjon:

Styrets kompensasjon for 2015-2016 ble vedtatt på ordinær generalforsamling
den 26. mai 2015.

Kompensasjon til de to uttredende styremedlemmer (styreleder og nestleder)
fastsettes som 3,5/12 av tidligere fastsatt honorar for hhv. styreleder og
nestleder, dvs. hhv. kr 116.667,- og kr 87.500,-. Honoraret for de to nye
styremedlemmene fastsettes som 8,5/12 av tidligere fastsatt honorar for
øvrige styremedlemmer, dvs. kr 177.083,-. For ny styreleder og nestleder,
som tidligere var vanlige styremedlemmer, fastsettes honoraret for 2015-2016
til tidligere fastsatt vanlig styremedlemshonorar i 3,5/12 av perioden og
honorar som hhv. styreleder og nestleder som tidligere fastsatt honorar for
disse funksjoner i 8,5/12 av perioden, dvs. til sammen hhv. kr 356.250,- og
kr 285.417,-.

For valg- og kompensasjonskomiteens arbeid i forbindelse med ekstraordinær
generalforsamling i september 2015 foreslås kompensasjon satt til:

- Formann: kr 20.000,-

- Øvrige medlemmer: kr 12.000,-

All informasjon knyttet til den ekstraordinære generalforsamlingen er
tilgjengelig på Scanas hjemmesidewww.scana.no.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Kjetil Flesjå, CFO Scana Industrier ASA, mobil: +47 900 41 213

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Scana Industrier asa via Globenewswire

HUG#1950814

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.