Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-05

ScandBook: Rapport från årsstämman 2014

Pressmeddelande den 5 maj 2014

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Håkan Söderbäck, beslöt
att:

· Fastställa årsredovisningen för 2013
· Fastställa utdelningen till femtio öre (0,50) per aktie med
avstämningsdag den 8 maj 2014

· Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013

· Enligt förslaget i kallelse, för verksamhetsåret 2014 bevilja
styrelsen arvode såsom angivits i kallelsen, styrelsens ordförande
125 000 kronor, övriga ledamöter 75 000 kronor vardera

· Enligt förslaget i kallelsen till revisor i bolaget för tiden
intill dess att årsstämman 2015 hållits utse: Ernst & Young med
huvudansvarig revisor Björn Bäckvall

· Enligt förslaget i kallelsen till styrelseledamöter för tiden
intill dess att årsstämman 2015 hållits utse: Pär Nilsson (nyval),
Håkan Söderbäck (omval), Pia Gideon (omval) samt Dag Klackenberg
(omval) och Gunnar Ahlström (omval)

· Enligt förslaget i kallelsen utse Dag Klackenberg till styrelsens
ordförande

· Godkänna styrelsens i kallelsen lämnade förslag till ersättningar
till ledande befattningshavare

· Enligt förslaget i kallelsen utse valberedning bland de tre till
röstetalet största aktieägarna i bolaget

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets
hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Nilsson, VD ScandBook Holding AB, telefon 070-677 47 44,
par.nilsson@scandbook.se

Om ScandBook

Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB och
dotterbolaget ScandBook AB där moderbolaget bedriver
koncernadministrativa uppgifter för dotterbolaget. ScandBook AB
producerar limbundna böcker, främst bestående av skönlitteratur.
Bolaget fokuserar huvudsakligen på svartvitt tryck av böcker med hård
pärm, så kallade hårdbandsböcker. I november 2009 utökades
produktutbudet till att även innefatta produktion av pocketböcker.
Utöver böcker erbjuder ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar
av trycksaker. ScandBook kan genomföra samtliga moment i
tillverkningen av produkterna internt, innefattande ett stort antal
delmoment för att kunna tillmötesgå kundens varierande önskemål. Med
andra ord kontrollerar ScandBook allt ifrån sättning och pappersval
till slutkvalitet på den färdiga produkten samt distributionen. Detta
är en stor konkurrensfördel då det innebär kortare ledtider och
kostnadsbesparingar.

Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens
förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad
leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov
för tillverkning och distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet
SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer
information om bolaget finns på www.scandbook.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandbook/r/rapport-fran-arsstamman-2014,c9579237
http://mb.cision.com/Main/1720/9579237/240651.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.