Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-09

ScandBook: Rapport från årsstämman 2016

Pressmeddelande den 9 maj 2016

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Odd Rune Austgulen,
beslöt:

· Att fastställa årsredovisningen för 2015
· Att fastställa en utdelning på 1,4 mkr till preferensaktier och
ingen utdelning till stamaktier. Avstämningsdag är onsdagen den 11
maj 2016

· Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015

· Att för verksamhetsåret 2016 fastställa styrelsen arvode, såsom
angivits i kallelsen, med 100 000 kronor per ledamot, så även för
styrelsens ordförande

· Att till revisor för tiden intill dess att årsstämman 2017 hållits
utse: Ernst & Young med huvudansvarig revisor Gunilla Andersson och
att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen
för offert

· Att till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman
2017 hållits utse: Odd Rune Austgulen , Håvard Grjotheim, Carina
Heilborn, Dag Klackenberg, Pär Nilsson och Jon Østbø (samtliga omval)

· Att utse Odd Rune Austgulen till styrelsens ordförande
· Att godkänna styrelsens i kallelsen lämnade ersättningsförslag
till ledande befattningshavare

· Att utse valberedning representerande de tre till röstetalet
största aktieägarna i bolaget

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets
hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Magnus Breitenstein, VD ScandBook Holding AB, telefon 070-401 85 36,
magnus.breitenstein@scandbook.se

Om ScandBook

Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB och
dotterbolagen ScandBook AB och ScandBook UAB, där moderbolaget
bedriver koncernadministrativa uppgifter. ScandBook AB producerar
limbundna böcker, främst bestående av skönlitteratur i både hårdband
och mjukband, ScandBook UAB producerar främst pocketböcker men gör
även bokdisplayer. Bolagen fokuserar på svartvitt tryck och
tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker erbjuder
ScandBookAB och ScandBook UAB specialeffekter och ytbehandlingar av
trycksaker. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen
internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och
pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en
stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och
kostnadsbesparingar för våra kunder.

Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens
förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad
leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov
för tillverkning och distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet
SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer
information om bolaget finns på www.scandbook.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandbook/r/rapport-fran-arsstamman-2016,c2005389
http://mb.cision.com/Main/1720/2005389/513191.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.