Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-14

ScandBook: Rapport från årsstämman 2019

Pressmeddelande den 14 maj 2019

Stämman, som leddes av Håvard Grjotheim, beslöt:

· Att fastställa årsredovisningen för 2018
· Att fastställa en utdelning på 1,4 mkr till preferensaktier och
ingen utdelning till stamaktier. Avstämningsdag är torsdagen den 16
maj 2019

· Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018

· Att för verksamhetsåret 2019 fastställa styrelsen arvode, såsom
angivits i kallelsen, med 100 000 kronor per ledamot, så även för
styrelsens ordförande

· Att till revisor för tiden intill dess att årsstämman 2020 hållits
utse: Ernst & Young med huvudansvarig revisor Gunilla Andersson och
att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen
för offert

· Att till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman
2020 hållits utse: Odd Rune Austgulen, Håvard Grjotheim, Carina
Heilborn och Pär Nilsson (samtliga omval)

· Att utse Odd Rune Austgulen till styrelsens ordförande
· Att godkänna styrelsens i kallelsen lämnade ersättningsförslag
till ledande befattningshavare

· Att utse valberedning representerande de tre till röstetalet
största aktieägarna i bolaget

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets
hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Håvard Grjotheim, Vd ScandBook Holding AB, telefon +47 908 28 564,
havard.grjotheim@gmail.com

Om ScandBook
Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB samt
dotterbolagen ScandBook AB i Falun och ScandBook UAB i Klaipeda
Litauen, där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter.
ScandBook producerar böcker, främst skönlitteratur i hårdband-
mjukband- och pocketutförande. Bolagen fokuserar på svartvitt tryck
och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker
erbjuder

ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker samt
bokdisplayer. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen
internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och
pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en
stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och
kostnadsbesparingar för våra kunder.

Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens
förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad
leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov
för tillverkning och distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på Nasdaq First North med kortnamnet SBOK.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telfonnummmer: +46 8-463 83
00, E-post: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget
finns på www.scandbook.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scandbook/r/rapport-fran-arsstamman-2019,c281...
https://mb.cision.com/Main/1720/2813874/1045230.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.