Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Scandi Standard: Rapport för första kvartalet 2016

10 maj 2016

· Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 1 386,3 (1 309,6) MSEK
och med 8 procent i konstant valuta. Nettoomsättningen i Sverige
ökade med 6 procent, medan nettoomsättningen i lokal valuta minskade
med 6 procent i Danmark och ökade med 32 procent i Norge. Ökningen i
Norge uppnåddes tack vare en återhämtning av marknaden och nya
kundkontrakt.

· Justerat rörelseresultat* förbättrades med 1 procent till 68,3
(67,6) MSEK, motsvarande en marginal på 4,9 (5,2) procent.

· Resultatet för perioden uppgick till 42,4 (41,6) MSEK och
resultatet per aktie var 0,71 (0,69) SEK.

· Justerat operativt kassaflöde* uppgick till 36,7 (100,3) MSEK.
· I slutet av kvartalet förvärvades aktiemajoriteten i Sødams Øko
Fjerkræslagteri ApS, en dansk producent av ekologisk och frigående
kyckling med en årsomsättning på cirka 18 MDKK.

+----------------+--------+--------+-----------+-------------+-------+
|MSEK |Kv1 2016|Kv1 2015|För-ändring|Rullande 12 m| 2015|
+----------------+--------+--------+-----------+-------------+-------+
|Nettoomsättning | 1 386,3| 1 309,6| 6%| 5 499,7|5 422,9|
+----------------+--------+--------+-----------+-------------+-------+
|Rörelseresultat | 67,2| 67,6| -1%| 259,0| 259,5|
+----------------+--------+--------+-----------+-------------+-------+
|Periodens | 42,4| 41,6| 2%| 164,7| 163,9|
|resultat | | | | | |
+----------------+--------+--------+-----------+-------------+-------+
|Resultat per | 0,71| 0,69| 3%| 2,75| 2,73|
|aktie | | | | | |
+----------------+--------+--------+-----------+-------------+-------+
|Justerad EBITDA*| 115,1| 114,0| 1%| 478,4| 477,4|
+----------------+--------+--------+-----------+-------------+-------+
|Justerat | 68,3| 67,6| 1%| 292,2| 291,5|
|rörelseresultat*| | | | | |
+----------------+--------+--------+-----------+-------------+-------+
|Justerad | 4,9%| 5,2%| -| 5,3%| 5,4%|
|rörelsemarginal*| | | | | |
+----------------+--------+--------+-----------+-------------+-------+
|Justerat | 43,3| 41,6| 4%| 190,4| 188,7|
|resultat för | | | | | |
|perioden* | | | | | |
+----------------+--------+--------+-----------+-------------+-------+
|Justerad | 0,73| 0,69| 5%| 3,18| 3,15|
|resultat per | | | | | |
|aktie*, SEK | | | | | |
+----------------+--------+--------+-----------+-------------+-------+
|Justerat | 36,7| 100,3| -63%| 260,4| 324,1|
|operativt | | | | | |
|kassaflöde* | | | | | |
+----------------+--------+--------+-----------+-------------+-------+

*) Justerat för jämförelsestörande poster Kv1 2016 på -1,1 (-) MSEK i
EBITDA och rörelseresultatet och -0,9 (-) MSEK i periodens resultat,
för rullande 12 m på -33,1 MSEK i EBITDA och rörelseresultatet och
-25,7 MSEK i periodens resultat, samt för helåret 2015 på -32,0 MSEK
i EBITDA och rörelseresultatet och -24,8 MSEK i periodens resultat.
Se sid 3.

VD kommenterar kvartalet

Året har börjat med en stark tillväxt i nettoomsättning tack vare en
fortsatt god efterfrågan i Sverige och en återhämtning av den norska
marknaden. Nettoomsättningen i Norge påverkades också positivt av nya
kundkontrakt. Vi hade en särskilt stark utveckling inom kylda
produkter med en tillväxt på 16 procent i konstant valuta. Den
justerade rörelsemarginalen var något lägre än föregående år till
följd av konsolideringen av den finska verksamheten, som skedde fr o
m andra kvartalet föregående år. För jämförbara enheter förbättrades
den justerade rörelsemarginalen till 5,7 procent.

Den svenska verksamheten visade en fortsatt positiv trend i både
nettoomsättning och justerat rörelseresultat och marginalen
förbättrades. Detta uppnåddes genom produktinnovation, en förbättrad
produktmix och effektiviseringar i produktionen. Försäljningen av
våra nyintroducerade produkter utvecklades väl, inklusive de ätklara
Minutkyckling-produkterna som produceras i den nya förädlingsdelen i
Valla. Vi lanserade också det första kycklingbaconet på den nordiska
marknaden. Kycklingbacon innehåller väsentligt mindre fett än vanligt
bacon men smakar lika gott. Mot bakgrund av att förvärvet av
Lagerbergs i Sverige inte fullföljdes och behovet av ytterligare
kapacitet för att möta efterfrågan på den svenska marknaden, har vi
tecknat ett långsiktigt hyreskontrakt avseende en industrifastighet
nära Kristianstad i södra Sverige. Vi utvärderar nu att investera i
denna fastighet för att i ett första steg uppnå en kapacitet på 20
miljoner kycklingar på årsbasis.

Marknaden i Danmark kännetecknades av fortsatt stark konkurrens och
prispress både lokalt och avseende export. Nettoomsättningen och det
justerade rörelseresultatet för den danska verksamheten minskade och
marginalen var lägre än föregående år. I slutet av kvartalet
förvärvade vi en majoritetsandel i Sødams Øko Fjerkræslagteri i
Danmark, en producent av ekologisk och frigående kyckling med en
årsomsättning på cirka 18 MDKK. Förvärvet är i linje med vår strategi
att bredda produktportföljen och växa i premiumsegmentet på den
danska marknaden.

Nettoomsättningen för den norska verksamheten ökade väsentligt tack
vare en stark marknadstillväxt jämfört med ett svagt första kvartal
föregående år. Marknaden för kylda kycklingprodukter inom
dagligvaruhandeln ökade med cirka 22 procent i värde under kvartalet.
Vi gynnades också av ökade volymer till Coop Norge och att
leveranserna till Norgesgruppen inleddes under kvartalet. Det
justerade rörelseresultatet förbättrades väsentligt, dock från en låg
nivå, och marginalen förbättrades.

Kapacitetsutnyttjandet i anläggningen i Finland var som förväntat lågt
i kvartalet. Vi har tecknat ytterligare kontrakt för leveranser av
fåglar och kommer att kunna öka volymerna under 2016.

Sammanfattningsvis fullföljde vi vår strategi att uppnå organisk
tillväxt i enlighet med visionen att inspirera de nordiska
konsumenterna att äta kyckling en gång till i veckan, att förbättra
den interna effektiviteten samt att stärka verksamheten genom
förvärv.

Leif Bergvall Hansen
VD och koncernchef

Ytterligare information
För ytterligare information kontakta:

Leif Bergvall Hansen, VD och koncernchef tel: +45 22 10 05 44
Tobias Wastensson, Head of Group Finance, tel: +46 10 456 14 86
Patrik Linzenbold, Investor Relations, tel: +46 708 25 26 30

Finansiell kalender

· Rapport för andra kvartalet 2016: 24 augusti 2016
· Rapport för tredje kvartalet 2016: 3 november 2016

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Scandi Standard ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 10 maj 2016 kl. 07.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandi-standard/r/rapport-for-forsta-kvartalet...
http://mb.cision.com/Main/7156/2005597/513336.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.