Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-27

Scandi Standard: Scandi Standard fastställer priset i börsintroduktionen till 40 kronor per aktie - handel på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT
ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN
ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER
PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG.

Scandi Standard AB (publ) ("Scandi Standard" eller "Bolaget"), den
marknadsledande skandinaviska producenten av kycklingbaserade
livsmedelsprodukter, offentliggör härmed utfallet av erbjudandet
avseende Bolagets aktier och noteringen på NASDAQ OMX Stockholm
("Erbjudandet").

Intresset för Erbjudandet har varit stort, bland såväl svenska som
internationella institutionella investerare och bland allmänheten i
Sverige, Danmark och Norge. Erbjudandet övertecknades flera gånger.

Erbjudandet i korthet

· Det slutliga priset i Erbjudandet har fastställts till 40 kronor
per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på samtliga aktier utgivna
av Scandi Standard om cirka 2 402 miljoner kronor.

· Erbjudandet utökades i enlighet med villkoren för Erbjudandet med
6 920 060 aktier, vilket innebär att totalt 33 947 459 aktier,
motsvarande 57 procent av aktierna i Scandi Standard, säljs av
Bolagets säljande aktieägare.

· Bolagets huvudägare har dessutom utfärdat en
övertilldelningsoption[1] om upp till ytterligare 5 092 118 aktier,
motsvarande 15 procent av det totala antalet aktier som omfattades av
Erbjudandet och cirka 8 procent av det totala antalet aktier i
Bolaget.

· Erbjudandet omfattar 39 039 577 aktier, motsvarande cirka 65
procent av det totala antalet aktier i Bolaget om
övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

· Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 1 562 miljoner
kronor, under antagandet att övertilldelningsoptionen utnyttjas till
fullo.

· Efter konverteringen av ägarstrukturen och kvittningsemissionen
som sker i samband med Erbjudandet, enligt vad som beskrivs i
prospektet, kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till
60 060 890 aktier[2].

· Alla investerare som anmält sig för förvärv av aktier inom
Erbjudandet till allmänheten har tilldelats aktier.

· Första handelsdagen för Scandi Standards aktie på NASDAQ OMX
Stockholm är idag 27 juni 2014 under kortnamnet "SCST".

Leif Bergvall Hansen, vd och koncernchef för Scandi Standard,
kommenterar:

Under de senaste veckorna har vi presenterat Scandi Standard för ett
stort antal institutionella investerare i Skandinavien och
internationellt och vi gläds åt den entydigt positiva respons som vi
har mottagit. Vi ser detta som en bekräftelse på styrkan i Scandi
Standard och vår framtida strategi att få skandinaver att äta
kyckling ytterligare en gång per vecka och samtidigt göra
verksamheten mer kostnadseffektiv.

Per Harkjaer, styrelseordförande för Scandi Standard, kommenterar:
Vi är mycket nöjda med det starka investerarintresset som uttryckts
för Scandi Standard. Styrelsen ser fram emot att stödja
ledningsgruppen i deras resa, vilken vi anser innefattar fantastiska
möjligheter för en stark och lönsam framtida tillväxt. Vi är
övertygade att den publika miljön kommer att passa Bolaget bra och
förse Scandi Standard med en långsiktig och flexibel kapitalstruktur
för att understödja dess framtida utveckling.

Kate Briant, partner på CapVest (Kansas Holding B.V.), kommenterar:
Scandi Standard har visat vad som kan åstadkommas när ett antal starka
verksamheter med bevisad framgångsrik historia sammanförs under en
stark ledningsgrupp för att driva en långsiktig och värdeskapande
tillväxtsstrategi. Börsnoteringen utgör en ny och spännande fas i
Bolagets utveckling. Vi välkomnar de mer än 6 000 nya aktieägarna och
ser fram emot vårt fortsatta engagemang i Bolaget och arbetet med de
nya aktieägarna och Lantmännen för att stödja den fortsatta
utvecklingen och expansionen för Scandi Standard.

Efter genomfört Erbjudande, och under antagande om att
övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer
huvudaktieägarna att kvarstå som de största aktieägarna med totalt
cirka 29 procent av aktierna i Bolaget.

Carnegie och Danske Bank är Joint Lead Managers och Joint Bookrunners.
DNB Markets är Co-Lead Manager. Roschier Advokatbyrå AB är legal
rådgivare till Bolaget och huvudägarna. Weil, Gotshal & Manges är
legal rådgivare avseende amerikansk rätt. Advokatfirman Vinge är
legal rådgivare till Joint Lead Managers och Joint Bookrunners.

För ytterligare information kontakta:
Leif Bergvall Hansen, vd och koncernchef för Scandi Standard, telefon:
+45 22 10 05 44

Jonny Mason, ekonomi- och finansdirektör för Scandi Standard, telefon:
+45 22 77 86 18

Patrik Linzenbold, ansvarig för investerarrelationer för Scandi
Standard, telefon: +46 708 25 26 30

Om Scandi Standard
Scandi Standard är den största producenten av kycklingbaserade
livsmedel i Skandinavien med marknadsledande positioner i Sverige och
Danmark samt utmanarposition i Norge. Bolaget producerar, säljer och
marknadsför kylda, frysta och förädlade kycklingbaserade
livsmedelsprodukter under de starka varumärkena Kronfågel, Danpo, Den
Stolte Hane, Vestfold Fugl, Ivars och Chicky World. I Norge
produceras och säljs även ägg under varumärket Den Stolte Hane.
Bolaget har knappt 1 700 anställda och en nettoomsättning pro forma
2013 om cirka 5,2 miljarder kronor. För mer information, se
www.scandistandard.com.

Stockholm, 27 juni 2014

Scandi Standard AB (publ)

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller
köpa värdepapper i USA eller någon annan jurisdiktion där ett sådant
erbjudande skulle vara otillåtet. De värdepapper som hänvisas till i
detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i
enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933
("Securities Act") eller värdepapperslagstiftning i någon delstat i
USA och får inte erbjudas eller säljas i eller till USA utan
registrering eller ett undantag från registrering enligt Securities
Act, eller i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i någon
delstat i USA. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande i
USA av de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande.
Kopior av detta pressmeddelande kommer inte, och får inte,
distribueras i eller skickas till USA.

Det kan vara förbjudet att distribuera detta material inom vissa
jurisdiktioner. Detta material är inte avsett att distribueras i USA,
Kanada, Australien eller Japan. Informationen i detta material utgör
inte, och är inte del av, ett erbjudande om att sälja eller köpa
någon form av värdepapper i USA, Kanada, Australien eller Japan.

Inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES"), förutom i
Sverige, är detta pressmeddelande endast adresserat och riktat till
personer i någon medlemsstat i EES som är "kvalificerade investerare"
enligt Artikel 2(1)(e) i EU-direktiv 2003/71/EC
("Prospektdirektivet"), ändrat genom EU-direktiv 2010/73/EU, såsom
implementerat i relevant medlemsstat i EES ("Kvalificerad
Investerare"). Därtill görs detta pressmeddelande endast tillgängligt
för, distribueras endast i, eller riktas endast till: (a) i
Storbritannien: (i) Kvalificerade Investerare som har professionell
erfarenhet av ärenden relaterade till investeringar som faller under
Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 ("Order") (Investment professionals); (ii)
Kvalificerade Investerare som faller inom Artikel 49(2)(a) till (d)
inom Order (High net worth companies, unincorporated associations
etc); och (iii) Kvalificerade Investerare som på annat sätt lagligen
kan få det tillgängligt, levererat eller riktat till sig; (b) annars
utanför Sverige till personer som lagligen kan få tillgång till sådan
information eller lagligen kan få det tillgängligt, levererat eller
riktat till sig (alla dessa benämns tillsammans som "Relevanta
personer"). Alla investeringar eller investeringsverksamheter som
detta pressmeddelande relaterar till är tillgängligt endast för
Relevanta personer och kommer endast att tas upp med Relevanta
personer. Varje person som inte är Relevant person bör inte agera
eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande.

----------------------------------------------------------------------

[1] Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas, vid ett eller flera
tillfällen, helt eller delvis, av Joint Lead Managers och Joint
Bookrunners under 30 kalenderdagar från och med första dagen för
handel i Scandi Standards aktier på NASDAQ OMX Stockholm.

[2] Alla aktier i Bolaget har lika rösträtt, en röst per aktie, vilket
ger 60 060 890 röster i Bolaget.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=284285...
http://mb.cision.com/Main/7156/9608767/261389.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.