Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-04

Scandi Standard: Utnyttjande av övertilldelningsoption i Scandi Standard

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT
ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN
ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER
PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG.

Med hänvisning till pressmeddelandet från Scandi Standard AB (publ)
("Scandi Standard" eller "Bolaget") den 27 juni 2014 bekräftar Scandi
Standard idag att Carnegie Investment Bank AB (publ) och Danske Bank
A/S, Danmark, Sverige filial, tillsammans Joint Lead Managers och
Joint Bookrunners, har utnyttjat övertilldelningsoptionen till fullo,
avseende 5 092 118 aktier i Scandi Standard.

Utnyttjandet av övertilldelningsoptionen innebär att totalt 39 039 577
aktier har sålts inom ramen för erbjudandet, motsvarande 65 procent
av totalt antal utestående aktier i Bolaget.

För ytterligare information, kontakta:
Patrik Linzenbold, ansvarig för investerarrelationer för Scandi
Standard

patrik.linzenbold@scandistandard.com, telefon: +46 708 25 26 30
Om Scandi Standard
Scandi Standard är den största producenten av kycklingbaserade
livsmedel i Skandinavien med marknadsledande positioner i Sverige och
Danmark samt utmanarposition i Norge. Bolaget producerar, säljer och
marknadsför kyld, fryst och förädlad kyckling under de starka
varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Vestfold Fugl, Ivars
och Chicky World. I Norge produceras och säljs även ägg under
varumärket Den Stolte Hane. Bolaget har knappt 1 700 anställda och en
nettoomsättning pro forma 2013 om cirka 5,2 miljarder kronor.
Aktierna i Scandi Standard är upptagna till handel på NASDAQ OMX
Stockholm under kortnamnet "SCST". För mer information om Scandi
Standard, se www.scandistandard.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden,
lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid
NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den
4 juli 2014 kl 08.00 CET.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller
köpa värdepapper i USA eller någon annan jurisdiktion där ett sådant
erbjudande skulle vara otillåtet. De värdepapper som hänvisas till i
detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i
enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933
("Securitites Act") eller värdepapperslagstiftning i någon delstat i
USA och får inte erbjudas eller säljas i eller till USA utan
registrering eller ett undantag från registrering enligt Securities
Act, eller i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i någon
delstat i USA. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande i
USA av de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande.
Kopior av detta pressmeddelande kommer inte, och får inte,
distribueras i eller skickas till USA.

Det kan vara förbjudet att distribuera detta material inom vissa
jurisdiktioner. Detta material är inte avsett att distribueras i USA,
Kanada, Australien eller Japan. Informationen i detta material utgör
inte, och är inte del av, ett erbjudande om att sälja eller köpa
någon form av värdepapper i USA, Kanada, Australien eller Japan.

Inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES"), förutom i
Sverige, är detta pressmeddelande endast adresserat och riktat till
personer i någon medlemsstat i EES som är "kvalificerade investerare"
enligt Artikel 2(1)(e) i EU-direktiv 2003/71/EC
("Prospektdirektivet"), ändrat genom EU-direktiv 2010/73/EU, såsom
implementerat i relevant medlemsstat i EES ("Kvalificerad
Investerare"). Därtill görs detta pressmeddelande endast tillgängligt
för, distribueras endast i, eller riktas endast till: (a) i
Storbritannien: (i) Kvalificerade Investerare som har professionell
erfarenhet av ärenden relaterade till investeringar som faller under
Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 ("Order") (Investment professionals); (ii)
Kvalificerade Investerare som faller inom Artikel 49(2)(a) till (d)
inom Order (High net worth companies, unincorporated associations
etc); och (iii) Kvalificerade Investerare som på annat sätt lagligen
kan få det tillgängligt, levererat eller riktat till sig; (b) annars
utanför Sverige till personer som lagligen kan få tillgång till sådan
information eller lagligen kan få det tillgängligt, levererat eller
riktat till sig (alla dessa benämns tillsammans som "Relevanta
personer"). Alla investeringar eller investeringsverksamheter som
detta pressmeddelande relaterar till är tillgängligt endast för
Relevanta personer och kommer endast att tas upp med Relevanta
personer. Varje person som inte är Relevant person bör inte agera
eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=284876...
http://mb.cision.com/Main/7156/9612548/263969.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.