Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-19

Scandic Hotels Group AB: Beslut om eftertaxering i Finland avseende beskattningsår 2008

Skatteförvaltningen i Finland har beslutat om eftertaxering avseende
beskattningsår 2008 på totalt ca 9,6 MEUR. Scandic och dess rådgivare
anser att bolaget agerat rätt och helt i enlighet med tillämplig
lagstiftning och kommer att överklaga beslutet.

Skatteförvaltningen i Finland har beslutat att den finska filialen
till Scandic Hotels Holding AB, ska eftertaxeras för räkenskapsåret
2008. Skatteförvaltningen anser att Scandics finska verksamhet ska
påföras skatt, avgifter och ränta för räkenskapsåret 2008 om
sammanlagt ca 9,6 MEUR varav ca 7,1 MEUR avser skatt, 1,8 MEUR
skattetillägg och 0,7 MEUR ränta eftersom avdrag för ränta på
koncerninterna lån inte medges.

Scandic och dess skatterådgivare är av uppfattningen att bolaget har
agerat rätt och helt i enlighet med tillämplig lagstiftning och anser
därmed att Skatteförvaltningens beslut är felaktigt. Bolaget kommer
att överklaga beslutet samt begära att beskattningsbeslutet avslås i
sin helhet. Bolaget kommer därför ej redovisa någon kostnad för de
påförda skatterna.

Sedan några år tillbaka har Scandics finska filial mottagit ett
bestridande beträffande avdragsrätt för räntekostnader på
koncerninterna lån. Scandic har i årsredovisningen för 2016 redovisat
en eventualförpliktelse om 142 MSEK. En preliminär bedömning är att
den totala exponeringen för åren 2008-2016 uppgår till ca 390 MSEK
exklusive ränta.

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 09.20 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Johansson, Chief Financial Officer
Email: jan.johansson@scandichotels.com
Telefon: +46 70 575 89 72

Henrik Vikström, Director Investor Relations
Email: Henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 709 52 80 06

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 15 000 medarbetare
och med ett nätverk av närmare 230 hotell fördelat på cirka 45 000
hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens
största lojalitetsprogram inom hotellbranschen med 2 miljoner
medlemmar. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA och
Scandic är vald till `best hotel brand' i Norden (BDRC). Scandic är
sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm.
www.scandichotelsgroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandic-hotels-group-ab/r/beslut-om-eftertaxer...
http://mb.cision.com/Main/13379/2371057/738612.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.