Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-09

Scandic Hotels Group AB: Scandic kommenterar den finansiella utvecklingen för årets första kvartal

På grund av den rådande marknadssituationen ger Scandic en uppdatering
om den finansiella utvecklingen samt de omfattande
kostnadsbesparingar som genomförs.

I perioden januari-mars 2020 uppgick koncernens nettoomsättning till 3
344 MSEK, vilket motsvarar en nedgång på ca 18 procent jämfört med
första kvartalet föregående år. För jämförbara enheter var
minskningen omkring 17 procent.

Scandics omsättningsutveckling var under årets två första månader
positiv, med en ökning för jämförbara enheter på drygt 2 procent,
bland annat drivet av en stark utveckling i Finland. Från slutet av
februari började beläggningsgraden på Scandics hotell att falla till
följd av utbredningen av coronaviruset. I mars sjönk omsättningen för
jämförbara enheter med omkring 47 procent.

Initialt ledde utbredningen av coronaviruset till kraftigt minskat
resande från utlandet samt reserestriktioner från nordiska
företagskunder. Därefter har de åtgärder som myndigheterna vidtagit
för att minska smittspridningen i samhället lett till en extremt låg
aktivitetsnivå, framförallt i de större städerna. Under den sista
veckan i mars uppgick den genomsnittliga beläggningsnivån för
Scandics hotell till omkring 10 procent.

Sedan slutet av februari har en rad omfattande åtgärder genomförts för
att minska kostnaderna och anpassa verksamheten till rådande
marknadsläge. Scandic bedömer att koncernens kostnadsnivå, exklusive
hyror, sänks med mer än 70 procent från april vilket är en större
kostnadsminskning än tidigare meddelat. Scandic har genomfört en
mycket stor bemanningsreduktion som omfattar drygt 80 procent av alla
medarbetare främst genom permitteringar och avslutade tillfälliga
anställningar. I dagsläget har mer än hälften av Scandics hotell
temporärt stängts.

Scandic begränsar också det negativa kassaflödet genom bland annat
lägre investeringar samt överenskommelser med fastighetsägare
avseende senarelagda hyresbetalningar. Även myndighetsbeslut om
möjlighet till senareläggning av betalning av skatter och avgifter
kommer att få en positiv effekt på kassaflödet.

· När vi såg tecken på vikande försäljningsutveckling i slutet av
februari agerande vi snabbt och kraftfullt för att sänka kostnaderna
och försvara vårt kassaflöde. Det har varit en krävande process att
behöva permittera och säga upp så många av våra medarbetare, men jag
är samtidigt nöjd med hur snabbt Scandic åstadkommit dessa nödvändiga
åtgärder för att kunna ta oss igenom en temporär period av extremt
låg efterfrågan, säger Jens Mathiesen, vd och koncernchef för Scandic
Hotels Group AB.

Justerat EBITDA för årets första kvartal uppgick till ca -180 MSEK
(160). Dessutom belastas kvartalet med jämförelsestörande
omstruktureringskostnader om ca 190 MSEK i huvudsak relaterat till
uppsägningar i den svenska verksamheten. De genomförda sänkningarna
av kostnadsnivån har mildrat den negativa effekten av den låga
aktivitetsnivån i mars.

Som tidigare meddelats planerar Scandic verksamheten för att
aktivitetsnivån kommer att ligga kvar på nuvarande låga nivåer under
det andra kvartalet för att därefter successivt återhämta sig under
det andra halvåret. Scandic bedömer fortsatt att man har ett totalt
likviditetsunderskott på mellan 1 och 1,5 miljarder SEK under 2020.
Utöver det har Scandic ett finansieringsbehov för första halvåret
2021 på grund av säsongs-mässig uppbyggnad av rörelsekapital och
reglering av vissa uppskjutna hyres- och skattebetalningar. Scandic
räknar med att kunna presentera en finansieringslösning inom den
kommande månaden. Per den 8 april uppgick den tillgängliga
likviditeten till drygt 1,1 miljarder SEK.

Med beaktande av arbetet för att lösa Scandics finansiering har
styrelsen beslutat att skjuta på publiceringen av årsredovisningen
för 2019 från den 30 april till den 25 maj.

Förvaltningsdomstolen i Finland har avslagit Scandics överklagan
angående eftertaxering för åren 2007-2017 av den finska filialen till
Scandic Hotels AB. Eftertaxeringen uppgår till motsvarande ca 400
MSEK vilket är marginellt lägre än bolagets tidigare inbetalning till
Skatteförvaltningen. Scandic kommer därför erhålla ca 15 MSEK.
Scandic analyserar för närvarande domen och överväger att överklaga
beslutet.

Scandics fullständiga delårsrapport för perioden januari-mars 2020
offentliggörs den 29 maj klockan 07.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Johansson, CFO
Email: jan.johansson@scandichotels.com
Telefon: +46 705 758972

Henrik Vikström, Director Investor Relations
Email: henrik.vikstrom@scandichotels.com
(henrik.vikstrom@scandichotelsgroup.com)

Telefon: +46 709 528006
Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9
april 2020 kl. 08:00 CET.

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 18 000 medarbetare
och med ett nätverk av närmare 280 hotell fördelat på cirka 57 000
hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens
största lojalitetsprogram inom hotellbranschen. Ett ansvarsfullt
företagande är en del av Scandics DNA. Scandic är sedan 2 december
2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scandic-hotels-group-ab/r/scandic-kommenterar...
https://mb.cision.com/Main/13379/3084822/1227206.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.