Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Scandic Hotels Group AB: Scandics delårsrapport för första kvartalet 2016 - Bra start på året och en god underliggande efterfrågan

Sammanfattning av första kvartalet 2016

· Resultatet för kvartalet är påverkat av att årets påskledighet
inföll i sin helhet under mars månad.

· LFL ökade RevPAR med 1,7% drivet av ökad beläggningsgrad. Total
RevPAR minskade med 1,9%, framförallt påverkad av valutakurseffekter.

· Nettoomsättningen LFL ökade med 2,3%, drivet av en fortsatt god
underliggande efterfrågan.

· Nettoomsättningen minskade med 2,6% till 2 594 MSEK (2 664) där
främst valutakurseffekter påverkat negativt.

· Justerat EBITDA uppgick till 40 MSEK (66) motsvarande en marginal
om 1,5% (2,5%).

Marginalförändringen är ett resultat av den förändrade gästmixen på
grund av påskledigheten.

Sammanfattning av första tertialet 2016

· Årets påskledighet inföll i sin helhet under mars varför kvartalet
inte är fullt jämförbart med första kvartalet 2015. För att få en
rättvisande bild av utvecklingen behöver en jämförelse göras med
årets första fyra månader.

· Scandics RevPAR LFL för januari-april ökade med 7,0% drivet av
både ökad beläggningsgrad och högre genomsnittliga rumspriser. Total
RevPAR ökade med 3,5%.

· Nettoomsättningen LFL januari-april ökade med 7,4%.
· Nettoomsättningen ökade under samma period med 2,9% till 3 669
MSEK (3 564). Korrigerat för valutakurseffekter ökade
nettoomsättningen med 6,2%.

VD-ord i korthet
Året har börjat bra och vår RevPAR LFL har fortsatt att utvecklas väl.
Kvartalets resultat har påverkats negativt av att påskledigheten
inföll i sin helhet under mars samtidigt har effektivitetsvinster
från förvärvet av Rica Hotels bidragit positivt.

Vi har ett gott momentum med en hög aktivitetsnivå inom koncernen och
vår hotellportfölj fortsätter att utvecklas positivt. Under april och
maj har vi öppnat två stora hotell i Stockholm samtidigt som vi
tillfört tre ytterligare hotell i Norden till vår redan starka
pipeline.

Marknadens underliggande efterfrågan är överlag god. Den norska
hotellmarknaden fortsätter att vara polariserad men beaktat detta har
vi en positiv syn på 2016 för koncernen som helhet.

Frank Fiskers
VD & koncernchef

Telefonkonferens 12 maj 2016 kl 09.00 CET
En telefonkonferens hålls idag den 12 maj kl 09.00 CET. Scandics VD &
koncernchef Frank Fiskers presenterar rapporten tillsammans med CFO
Gunilla Rudebjer i en webbsändning och telefonkonferens.

För deltagande per telefon, vänligen ring: +46 8 5664 2695 eller +44
20 3008 9810

Ring gärna in 5 minuter innan start.

Presentationen sker på engelska.

Webbsändningen hittar du på www.scandichotelsgroup.com, där även
delårsrapport och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.

Scandic Hotels Group (publ) offentliggör denna information enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 12 maj 2016 klockan 07.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson, VP Communications & IR
E-post: ann-charlotte.johansson@scandichotels.com
Telefon: +46 (0)72 180 22 44 (http://www.scandichotelsgroup.com)

www.scandichotelsgroup.com

(http://www.scandichotelsgroup.com)

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 14 400 medarbetare
och med ett nätverk av närmare 230 hotell fördelat på cirka 44 000
hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens
största lojalitetsprogram inom hotellbranschen med 1,7 miljoner
medlemmar. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA och
Scandic är vald till `best hotel brand' i Norden (BDRC). Scandic är
sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm.
www.scandichotelsgroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandic-hotels-group-ab/r/scandics-delarsrappo...
http://mb.cision.com/Main/13379/2007514/514684.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.