Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-25

ScandiDos - Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2019 - 30 april 2020

VD har ordet

Coronapandemin tog fart under perioden och påverkade det mesta i samhället och så även ScandiDos affärer. Med en god orderstock med oss in i Kv4 klarade vi oss ändå ganska bra och på slutet av kvartalet ökade aktiviteterna inte minst i Asien.

2019/2020 blev trots omständigheterna ett bra år med 17% tillväxt, +8,5Mkr. Nya produkten Delta[4] Phantom+ MR för terapimaskiner med inbyggd MR-kamera har kommit igång och vi har fått viktiga referenser t.ex. Universitetssjukhuset i Utrecht att bygga vidare på för denna nya marknad. I Asien sålde vi Phantom+ MR system i ett flertal länder och därmed etablerade viktiga referenser för den fortsatta utbyggnaden.

ScandiDos fortsatt höga bruttomarginal, 74 % (75 %) på helårsbasis bidrar starkt till ett förbättrat resultat då omsättningen ökar. Under Kv4 drog dock engångskostnader i form av lagernedskrivning ned bruttomarginalen till 65 % (74 %). ScandiDos produktionsstruktur och lagerhållning har förbättrats markant senaste året och vi har nu färdigvarulager på så gott som alla produkter, vilket länge varit ett mål.

Under perioden lyckades ScandiDos att komma in på den Algeriska marknaden genom att tillsammans med Elekta i ett paketerbjudande, sälja Delta[4] Phantom+ system till fyra sjukhus.

Vid ett tillfälle under perioden sålde ScandiDos tre Delta[4] Phantom+ till Thailand.

ScandiDos nådde en milstolpe efter periodens utgång i och med att Nya Zeeland blev 50e land att köpa ett Delta[4] Phantom+ från ScandiDos. Noterbart var att denna affär helt avgjordes digitalt då vi inte kunde besöka kunden, utan utförde demonstration av både mätsystem och programvara på distans.

Efter periodens utgång kom en beställning på två nya Delta[4] Phantom+ MR samt en uppgradering av ett äldre Delta[4] Phantom system till Universitetssjukhuset, Thomas Jefferson i USA.

Medicinsk teknik står inför uppdatering från MDD till MDR (directive till regulation) vilket är ett krävande steg där både kvalitetsledningssystem och produktcertifiering skall uppdateras. Dock har vissa delar, även detta pga. Coronapandemin, skjutits fram ett år vilket medför att vi räknar med att klara av detta med egna resurser och därmed till lägre kostnad.

ScandiDos införde korttidsvecka för ca 70% av personalen för perioden 1 maj till 31 augusti för att hantera effekten av Coronapandemin.

Uppsala den 25 juni 2020

ScandiDos Styrelse

ScandiDos har med sin produkt Delta[4] Phantom+ tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med produkten Delta[4] Phantom+ MR har ScandiDos utvidgat rollen att även gälla det nya området MR-styrd strålterapi. Produkten Delta[4 ]Discover är en "game changer" för strålterapin, den möjliggör på ett unikt sätt oberoende stråldosverifiering under behandling. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. produktutvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA, Malaysia och Frankrike, direkt i Norden samt via återförsäljare i drygt 40 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de största terapiföretagen som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se, anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com (http://www.scandidos.com)

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2020 kl. 18:00 CET.

Författare ScandiDos

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.