Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-29

ScandiDos: Delårsrapport för perioden 1 maj 2017 - 31 juli 2017, kompletterande information

Första Kvartalet 1 maj 2017 - 31 juli 2017

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 9,7 (9,2) Mkr, en
ökning med 5% jämfört med motsvarande period föregående år

· Bruttoresultatet för perioden uppgick till 8,6 (7,8) Mkr, en
ökning med 0,8 Mkr.

· Bruttomarginalen uppgick till 80% (71%) en ökning med 9% enheter
· Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för
perioden uppgick till -3,5 (-4,1) Mkr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten -1,3 (-5,5) Mkr
· Tog order på Delta4 Discover i Kina, maj 2017
Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

· Valdes som huvudleverantör till Franska sjukhuskedjor, augusti
2017

· Sålde till Amerikansk sjukhuskedja, augusti 2017
· Sålde första Delta4 Discover till universitetssjukhus i Österrike,
augusti 2017

· Genomförde riktad emission om 15 Mkr, september 2017
VD har ordet

Perioden var klart starkare för USA än förra året och tendensen att vi
tar marknadsandelar fortsätter. Vi ser även ett ökat intresse för
uppgradering av befintliga Delta4 Phantom system.

Försäljningen av Delta4 Phantom+ i Asien var i nivå med förra året och
försäljningen av servicekontrakt har nu kommit igång mycket bra i
framförallt Japan. Detta gör kvartalet till det bästa någonsin för
servicekontrakt.

Europa hade en svagare försäljningsperiod för Delta4 Phantom+ men
bl.a. två fina ramavtal slöts i Frankrike efter periodens utgång.
Detta är en bra plattform flera år framåt.

Ett fåtal Delta4 Discover system levererades under perioden då flera
kunder nu efterfrågar att den validering som ScandiDos gör
tillsammans med Varian för Delta4 Discover först skall vara klar.
Planen är att detta skall bli klart inom kort.

ScandiDos tog en mycket viktig strategisk order på ett Delta4 Discover
system till Universitetssjukhuset i Innsbruck, Österrike under
perioden. Denna kund är en viktig referenskund för Elekta.

Efterfrågan på Delta4 Phantom+ MR, en version av Phantom+ systemet som
kommer att vara kompatibel med de nya terapimaskinerna som
kombinerats med diagnostisk MR (dessa kallas MR-linac), ökar stadigt.
ScandiDos samarbetar inom detta område med både Elekta och ViewRay
som är de företag som säljer dessa nya terapimaskiner. Utvecklingen
av Elektas MR Linac görs i nära samarbete med ett universitetssjukhus
i Utrecht, Nederländerna. Denna grupp har även varit delaktiga i
ScandiDos utveckling av Delta4 Phantom+ MR och en prototyp används
redan framgångsrikt i deras QA arbete på MR linacen. Vi räknar med
att börja leverera Phantom+ MR i december 2017.

För ytterligare information samt komplett kommuniké se hemsidan
www.Scandidos.com

Uppsala den 29 september 2017

ScandiDos Styrelse

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm
under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se
(http://www.redeye.se), anlitas som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 september 2017 kl. 08:30 CET

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandidos/r/delarsrapport-for-perioden-1-maj-2...
http://mb.cision.com/Main/9290/2357229/729546.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.