Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-14

ScandiDos: Delårsrapport för perioden 1 maj 2018 - 31 okt 2018

Andra Kvartalet 1 aug 2018 - 31 okt 2018

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 8,7 (10,5) Mkr, en
minskning med 17% jämfört med motsvarande period föregående år

· Bruttoresultatet för perioden uppgick till 6,9 (8,8) Mkr, en
minskning med 1,9 Mkr

· Bruttomarginalen uppgick till 71% (74%) en minskning med 3%
enheter

· Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för
perioden uppgick till -5,3 (-2,3) Mkr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten -7,5 (-5,4) Mkr
· Banklån på 7 Mkr har beviljats verksamheten perioden 1 maj 2018 -
31 oktober 2018

Perioden 1 maj till 31 oktober 2018

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 15,8 (20,2) Mkr, en
minskning med 22% jämfört med motsvarande period föregående år

· Bruttoresultatet för perioden uppgick till 13,8 (17,5) Mkr, en
minskning med 3,7 Mkr

· Bruttomarginalen uppgick till 78% (77%) en ökning med 1% enhet
· Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för
perioden uppgick till -12,9 (-5,7) Mkr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten -11,3 (-6,8) Mkr
· Information om levererade Delta4 Discover backlogg i Kv4, maj 2018
Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

· Vann order på Delta4 Discover till Mexiko

VD har ordet

ScandiDos försäljning var fortsatt oregelbunden under kvartalet men
återhämtade sig efter dess avslut med bl.a. beställning av Discover
och Phantom+ system till den största vårdgivaren IMSS i Mexiko, en
viktig referens för ScandiDos.

2018 har varit ett år där mycket resurser har gått åt till både FDA
inspektion, införande av en ny ISO standard, 13485:2016, för
kvalitetsledningssystemet samt nya regler för CE märkning av
befintliga produkter. Allt detta har gått bra och nu siktar vi framåt
med produktrelease av Delta4Phantom+ MR under Kv3. Delta4Phantom+ MR
är dedikerad för en typ av kombinerad strålterapimaskin med avancerad
bildgenerering så kallade MR-linacs, från Svenska Elekta och
Amerikanska ViewRay. ScandiDos har redan flera beställningar av
Phantom+ MR som kommer att levereras så snart produkten frisläpps.

Ett banklån på 7 Mkr har beviljats verksamheten. Banklånet skall
överbrygga den tillfälliga likviditetsnedgången.

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom, ersatt av Delta4 Phantom+
2015, tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och
kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med den senaste
produkten Delta4 Discover stärker ScandiDos denna position genom att
på ett unikt sätt möjliggöra stråldosverifiering även under
behandling, vilket ökar kvaliteten och säkerheten i behandlingen.
ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare,
fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade
behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a.
produktutvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i
USA, Kina, Frankrike och direkt i Norden samt via återförsäljare i
drygt 45 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största
terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt
i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm
under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se
(http://www.redeye.se), anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com
(http://www.scandidos.com)

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 december 2018 kl. 08:30 CET.

Uppsala den 14 december 2018

ScandiDos AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandidos/r/delarsrapport-for-perioden-1-maj-2...
https://mb.cision.com/Main/9290/2700439/963043.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.