Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-18

ScandiDos: Delårsrapport för perioden 1 maj 2019 - 31 oktober 2019

Andra Kvartalet 1 augusti 2019 - 31 okt 2019

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 12,5 (8,7) Mkr, en
ökning med 3,8 Mkr dvs. 43% jämfört med motsvarande period föregående
år

· Bruttoresultatet för perioden uppgick till 10,5 (6,9) Mkr, en
ökning med 3,6 Mkr

· Bruttomarginalen uppgick till 77% (71%) en ökning med 6% enheter
· Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för
perioden uppgick till -2,9 (-5,3) Mkr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten -3,9 (-7,5) Mkr
· Förstärkte säljorganisationen med ny VP Sales i augusti 2019
· Tidigarelägger rapporten för första kvartalet, skickades ut i
september 2019

· Kallelse till Årsstämma skickades ut i september
· Årsstämman väljer ny styrelse i oktober 2019

Perioden 1 maj 2019 - 31 oktober 2019

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 25,4 (15,8) Mkr, en
ökning med 9,6 Mkr dvs. 61% jämfört med motsvarande period föregående
år

· Bruttoresultatet för perioden uppgick till 21,2 (13,8) Mkr, en
ökning med 7,4 Mkr

· Bruttomarginalen uppgick till 76% (78%) en minskning med 2%
enheter

· Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för
perioden uppgick till -5,4 (-12,9) Mkr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten -4,0 (-11,3) Mkr
· Offentliggjorde emissionsprospekt i maj 2019
· Företrädesemissionen övertecknades i maj 2019
· Vann order på Delta[4] Phantom+ MR till UMC Utrecht, viktigt
referenscenter, i juni 2019

· Tog order på Delta[4 ]Discover till Italien, från Ospedale Ivrea i
juni 2019

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

· Unik första MR-linac strålbehandling i Uppsala, kvalitetssäkrad
med kvalitetssystem från ScandiDos, november 2019

VD har ordet

Vi ser fortsatt resultat av den breddning i produktportföljen som
genomförts och kunde glädjas åt en 43% ökning av försäljningen
jämfört med föregående års kvartal. Det blev därmed det starkaste
andra kvartalet någonsin. Omsättningen för första halvåret blev 25,4
(15,8) Mkr en ökning med 61%, eller 9,6 Mkr. Bruttomarginalen för
första halvåret blev 76%, en normal nivå för ScandiDos.

Under kvartalet medverkade ScandiDos bl.a. vid den stora Onkologi
konferensen, ASTRO, i USA, där vi noterade bra intresse för våra
befintliga och nya produkter samt de presentationer som gavs i
utställningsbåset.

Säljteamet förstärktes under kvartalet med en ny säljchef, Peter
Reinli, som tillträdde i augusti 2019. Peter har lång internationell
erfarenhet inom medicinsk teknik och har bl.a. jobbat 9 år för Elekta
i Asien. Eftersom mycket av tillväxten framöver kommer att ske i
Asien så är det, inte minst av denna anledning, en viktig
förstärkning av organisationen.

Akademiska sjukhuset startade kliniska behandlingar med sin MR-linac,
UNITY från Elekta och kvalitetssäkringen utfördes med Delta[4]
Phantom+ MR från ScandiDos.

Elekta har informerat att man förväntar sig högre orderingång av
Elekta UNITY än tidigare prognostiserat fram till sommaren 2020
vilket medför en ökad marknad för Delta[4] Phantom+ MR.

Uppsala 18 december 2019

ScandiDos AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information

Görgen Nilsson, CEO ScandiDos, Telefon +46-18-472 3030,
investor@scandidos.com

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta[4 ]Phantom+ tagit en ledande roll
inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi
av cancer. Med produkten Delta[4 ]Phantom+MR har ScandiDos utvidgat
rollen att även gälla det nya området MR-styrd strålterapi. Produkten
Delta[4]Discover är ScandiDos Disruptiva område som på ett unikt sätt
möjliggöra oberoende stråldosverifiering under behandling, vilket är
framtidens sätt att utföra kvalitetssäkring inom strålterapi av
cancer. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger
läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och
komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom
ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a.
produktutvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i
USA, Malaysia och Frankrike, direkt i Norden samt via återförsäljare
i drygt 45 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största
terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt
i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm
under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se, anlitas som
Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com
(http://www.scandidos.com)

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 december 2019 kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scandidos/r/delarsrapport-for-perioden-1-maj-...
https://mb.cision.com/Main/9290/2993385/1163476.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.