Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-09

Scandidos fokuserat på försäljning

wysiwyg_image

På Scandidos årsstämma betonades vikten av att försäljningen tar fart efter en svag inledning på året. Formalia-frågor runt valberedningens formering var ett annat diskussionsämne.

Aktiespararna framförde synpunkter på rutinerna för utseende av valberedning. Bland annat saknades det i beslutsunderlaget tidpunkt för när ägandet, som ligger till grund för bildandet av valberedning, skulle läsas av.

Dessutom saknades bestämmelse för på vilket sätt det skulle annonseras att valberedningen tillsatts. Aktiespararna fick gehör de åsikter förbundet framförde. Det beslutades att ägandet ska, inför nästa valberednings bildande, läsas av per den sista juni.

Aktiespararna röstade, sin vana trogen, nej till förslaget om nyemissionsbemyndigande som gav styrelsen rätt att emittera utan företrädesrätt. Förslaget röstades dock igenom med god marginal, då Aktiespararna med sina nio aktier var den enda ägaren som röstade emot.

Styrelsen fick genom beslutet möjlighet att öka aktiekapitalet motsvarande en utspädning med 10 procent.

Ingemar Wiberg, Olof Sandén, Björn Zackrisson, Yvonne Petersson och Tom Sundelin utsågs till styrelseledamöter i bolaget. Olof Sandén valdes till styrelsens ordförande. Tom Sundelin var det enda nya namnet i styrelsen. Han ersatte Anders Qvarnström som avböjt omval.

Efter att stämman formellt hade avslutats höll vd Görgen Nilsson ett långt anförande där han gick igenom bolagets affärsmässiga utmaningar, produkter och de konkurrensfördelar som Scandidos har.

Anförandet öppnade upp för många frågor gällande såväl produkterna som bolagets ekonomiska läge. Bland annat ställdes frågan kring villkoren för det lån om sju miljoner kronor som bolaget blivit tvungna att ta till följd av det svaga första kvartalet i år.

Ledningens svar kring villkoren var knapphändig, men stämmodeltagarna fick i alla fall beskedet att Scandidos trodde sig kunna lösa återbetalningen utan att behöva genomföra någon nyemission.

Samsyn rådde kring att det måste bli fart på försäljningen efter det svaga första kvartalet. Ledningen var försiktigt optimistisk rörande förutsättningarna för detta.

Författare och bevakare: Sverre Linton

Författare Bolagsbevakningen