Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-01

ScandiDos: ScandiDos genomför riktad emission om 15 Mkr

Styrelsen i ScandiDos AB (Publ) ("ScandiDos" eller "Bolaget") har, med
stöd av årsstämmans bemyndigande från den 20 september 2016, beslutat
att emittera totalt 2 500 000 nya aktier i Bolaget med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen tecknades av en begränsad
krets privata investerare. Teckningskursen uppgick till [6,0] kronor
per aktie.

För att stärka Bolagets finansiella ställning har styrelsen beslutat
genomföra en riktad emission om 15 Mkr. Teckningskursen i emissionen
uppgår till 6,0 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka
nio procent mot de 15 senaste handelsdagarnas volymviktade
genomsnittskurs. Emissionen tecknas av Invium Partners (100 000
aktier), David Zetterlund (1 000 000 aktier), Erik Tour (700 000
aktier)och Richard Rettig (700 000 aktier).

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att finansiera ScandiDos fortsatta verksamhet och
samtidigt bredda och stärka ägarbilden i Bolaget.

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 9,0 procent i
förhållande till totala antalet aktier efter emissionen. Emissionen
medför att antalet aktier i ScandiDos ökar med 2 500 000 aktier, från
25 139 247 aktier till totalt 27 639 247 aktier, och aktiekapitalet
ökar med 125 000 kronor, från 1 256 962 kronor till totalt 1 381
962kronor.

ScandiDos utvecklas väl och vi ser ett ökande intresse för våra
produkter. Vi har under den senaste månaden offentliggjort att vi
ingått ramavtal med två sjukhuskedjor i Frankrike samt vunnit en
upphandling med en sjukhuskedja i USA. Vi ser tydliga
tillväxtmöjligheter och för att fullt ut tillvarata dessa har vi ett
behov att stärka vår finansiella ställning. Genom den riktade
emissionen stärker vi våra möjligheter samtidigt som ägarbilden i
Bolaget stärks, säger Görgen Nilsson, VD i ScandiDos.

Erik Penser Bankaktiebolag har varit finansiell rådgivare och
Advokatfirman Lindahl legal rådgivare i samband med nyemissionen.

För ytterligare information

Görgen Nilsson, CEO ScandiDos, Telefon +46-18-472 3030,
investor@scandidos.com

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm
under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se
(http://www.redeye.se), anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com
(http://www.scandidos.com)

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom

ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1
september 2017 kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandidos/r/scandidos-genomfor-riktad-emission...
http://mb.cision.com/Main/9290/2337405/716574.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.