Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september...

EBITDA för tredje kvartalet 2017 mer än fördubblad jämfört med samma
period föregående år. Arbetet med eventuell notering av aktien på
lämplig marknadsplats pågår.

Sammanfattning tredje kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 60,7 MSEK (58,4 MSEK) motsvarande
en ökning av 3,9%

· EBITDA uppgick till +9,2 MSEK (+3,9 MSEK) motsvarande en
förbättring om 134,8%

· Rörelseresultatet uppgick till -3,6 MSEK (-8,3 MSEK)
· Resultatet efter skatt var -17,1 MSEK (-8,4 MSEK), förändringen
beror främst på orealiserade valutakursförluster hänförliga till
koncernintern finansiering i Korea

· Den tillkommande obligationen på 30 MSEK noterades på Nasdaq
Stockholm i augusti

Sammanfattning första tre kvartalen

· Anläggningen i Södertörn beviljades i januari ett nytt
miljötillstånd innebärande rätten att årligen ta emot 260 000 ton
(tidigare 50 000 ton) organiskt avfall och producera 20 miljoner Nm3
biogas

· Indunstningsanläggningen i Södertörn driftsattes i mars
· Nettoomsättningen uppgick till 191,9 MSEK (172,8 MSEK) motsvarande
en ökning av 11,1%

· EBITDA uppgick till +31,9 MSEK (+17,3 MSEK) motsvarande en
förbättring om 84,7%

· Rörelseresultatet uppgick till -6,7 MSEK (-17,0 MSEK)
· Resultatet efter skatt var -40,9 MSEK (-29,4 MSEK), förändringen
beror främst på orealiserade valutakursförluster hänförliga till
koncernintern finansiering i Korea

· En riktad emission och en företrädesemission genomfördes vilket
innebar ett tillskott om brutto 66,6 MSEK

· I juni 2017 emitterades ytterligare obligationer om 30 MSEK inom
ramen för bolagets utestående obligationslån

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

· Med hänsyn till information från totalentreprenören för
investeringsprojektet i Skogn, bedömer koncernen att leveransen av
anläggningen kommer att förskjutas till första halvåret 2018

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2017 för Scandinavian Biogas
Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på
www.scandinavianbiogas.com.

För ytterligare information, kontakta Matti Vikkula, vd och
koncernchef,

+46 70 597 99 38, matti.vikkula@scandinavianbiogas.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Biogas
Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning (EU MAR) nr 596/2014. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 07:30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandinavian-biogas-fuels-international-ab--pu...
http://mb.cision.com/Main/1925/2375940/741889.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.