Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-15

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2019

Långsiktigt leveransavtal av LBG tecknat mellan norska dotterbolaget
Biokraft och Hurtigruten.

Sammanfattning andra kvartalet

· Ett 7,5 årigt leveransavtal av LBG har tecknats mellan norska
dotterbolaget Biokraft och Hurtigruten.

· Anläggningen för flytande biogas (LBG) i Skogn, Norge, har
levererat 2,4 MNm3 LBG under andra kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 89,6 (65,9) MSEK, motsvarande en
ökning med 36,0% jämfört med samma period förra året.

· EBITDA uppgick till 17,7 MSEK (-2,0 MSEK) och förbättringen i
förhållande till andra kvartalet 2018 beror framförallt på
anläggningen i Skogn som för perioden jan-juni 2019 har varit i drift
vilket den inte var i jämförande period.

· Rörelseresultatet uppgick till -4,4 MSEK (-15,6 MSEK)
· Resultatet efter skatt var -23,3 MSEK (-21,3 MSEK)
· Den riktade nyemissionen gav 39,6 MSEK före transaktionskostnader
· Efterställda ägarlån på 34 MSEK samt ränta om 2,5 MSEK har
omvandlats till aktier i en kvittningsemission

Sammanfattning första halvåret

· Ett 7,5 årigt leveransavtal av LBG har tecknats mellan norska
dotterbolaget Biokraft och Hurtigruten.

· Den riktade nyemissionen gav 39,6 MSEK före transaktionskostnader.
· Efterställda ägarlån på 34 MSEK samt ränta om 2,5 MSEK har
omvandlats till aktier i en kvittningsemission

· Nettoomsättningen uppgick till 176,5 MSEK (129,5 MSEK),
motsvarande en ökning med 36,3% vilket framförallt beror på
anläggningen i Skogn som för perioden jan-juni 2019 har varit i
drift. Anläggningen var inte i drift motsvarande period 2018.

· EBITDA uppgick till 36,3 MSEK (-0,6 MSEK) och förbättringen i
förhållande till första halvåret 2018 beror främst på driftsättningen
av Skogn, Norge.

· Rörelseresultatet uppgick till -7,6 MSEK (-28,1 MSEK)
· Resultatet efter skatt var -35,6 MSEK (-43,8 MSEK)
Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

· I juli rapporterats att företrädesemissionen övertecknades med 184
% och gav totalt 10,2 MSEK före emissionskostnader. Den riktade
emissionen beslutades och uppgår till 60,4 MSEK före
emissionskostnader och avser tillfullo Apriori AB.

· Inga andra väsentliga händelser har skett efter delårsperiodens
slut.

Delårsrapporten för andra kvartalet 2019 för Scandinavian Biogas Fuels
International AB (publ) finns nu tillgänglig på
www.scandinavianbiogas.com.

För ytterligare information, kontakta Matti Vikkula, vd och
koncernchef,

+46 70 597 99 38, matti.vikkula@scandinavianbiogas.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Biogas
Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning (EU MAR) nr 596/2014. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 augusti 2019 kl. 15:00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scandinavian-biogas-fuels-international-ab--p...
https://mb.cision.com/Main/1925/2881834/1090657.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.