Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-10

Scandinavian ChemoTech kommer att inleda en förstudie för att undersöka möjligheten att starta ett kliniskt program med inriktning på pankreascancer

ChemoTechs styrelse har idag beslutat att påbörja en förstudie tillsammans med en grupp ledande specialister inom pankreascancer (cancer i bukspottkörteln) i USA och Europa i syfte att skapa ett internationellt kliniskt samarbete.

Under förra året kunde ChemoTechs teknik för skelettcancer behandla sin första patient med djupt sittande tumörer. Då även bukspottkörteln är ett djupt sittande organ har Bolaget nu beslutat att även denna form av cancer kan vara lämpad för behandling med ChemoTechs teknik och skall därmed ses som en prioriterad indikation. Idag är förutsättningarna för patienter med pankreascancer dåliga och där finns få framgångsrika behandlingsmetoder.

Under 2018 var där 460 000 fall av bukspottkörtelcancer runt om i världen och samma år gick 432 000 patienter bort i denna mycket svårbehandlade sjukdom. Därför finns ett stort behov av bättre behandlingar som resulterar i ett längre liv med förbättrad livskvalité för dessa patienter.

Den mer aggressiva icke-reversibla elektroporationen, så kallad IRE, har sedan en tid utvärderats för pankreascancer med blandade resultat. ChemoTech siktar på att, efter en framgångsrik förstudie, etablera ett tillräckligt stort intresse för att påbörja en Fas II studie med målsättning att studera säkerhet och behandlingsresultat.

"Det är otroligt spännande att få starta denna förstudie, vilket indikerar att intresset för vår TSE teknologi för djupt sittande tumörer fått spridning. Det skall bli mycket intressant att se vilken respons ChemoTech kommer få på detta beslut under LSI Emerging Medtech Summit 2021 i Kalifornien senare i veckan" - säger Mohan Frick, VD Scandinavian ChemoTech

För referensdata: https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.3322/caac.21492

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-10 14:00 CET.

För mer information vänligen kontakta: 

Mohan Frick, VD

Tel: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00, E-mail: certifiedadviser@penser.se

Författare Cision