Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

Scandinavian Credit Fund I: Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör Slutgiltiga villkor för emission 10 2019

Stockholm 5 november 2019 - Scandinavian Credit Fund I AB (publ),
(nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella
investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange
(NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Fonden offentliggör Slutgiltiga villkor för emission enligt nedan:
Scandinavian Credit Fund I AB:s ("Emittenten") villkor för kapital-
och vinstandelslån av den 22 februari 2019 ("Villkoren") ska gälla
under program för kapital- och vinstandelslån ("Programmet") jämte de
nedan angivna slutliga villkor ("Slutliga Villkor"). Definitioner som
används nedan ska ha samma innebörd som i de Allmänna Villkoren i det
Grundprospekt som godkändes av Finansinspektionen den 22 februari
2019. Utöver dessa ska följande definitioner användas.

Tranchebenämning - den emission under vilken Vinstandelslån emitteras
Likviddatum - datum för när likviden ska vara Emittenten till handa

Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i
Prospektdirektivet. Fullständig information om Emittenten och
Programmet kan endast fås genom Grundprospektet, dess
tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför
investerare som överväger att investera i enlighet med Programmet bör
läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och dess
tilläggsprospekt. En sammanfattning av emissionen bifogas dessa
Slutliga Villkor.

Fullständig information om Emittenten och erbjudandet kan endast
erhållas genom Grundprospektet, eventuella publicerade tillägg till
Grundprospektet samt dessa och samtliga Slutliga Villkor. Samtliga
ovannämnda dokument kommer att publiceras i enlighet med artikel 14 i
Prospektdirektivet på Emittentens hemsida.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 7
oktober 2019, varvid lånet höjts med 6 275 617 SEK från nominellt 3
956 997 793 SEK till nominellt 3 963 273 410 SEK.

Instrumentspecifika villkor

1. Lånenummer 2016:1 (ISIN: SE0007897384)
2. Tranchebenämning Emission 10 - den 2 december 2019
3. Likviddatum 2019-11-29
4. Startdag för ränteberäkning 2019-12-01

Erbjudandets former och villkor

1. Emissionsdag 2019-12-02
2. Information om tilldelning 2019-12-04
3. Första och sista dag för teckning 2019-11-01 - 2019-11-26

Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den
dag för Programmet och godkännande av gällande Grundprospektet som
skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Emittenten har
offentliggjorts.

Stockholm den 7 oktober 2019
Scandinavian Credit Fund I AB (publ)
Peter Norman

_______________________________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455,
peter.norman@kreditfonden.se

Fredrik Sjöstrand, Portföljförvaltare, tfn 070 575 75 51,
fredrik.sjostrand@kreditfonden.se

Om Skandinaviska Kreditfonden AB
Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande
oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och
samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är
Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring
Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för
finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat
som intressanta för såväl låntagare som investerare.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scandinavian-credit-fund-i/r/scandinavian-cre...
https://mb.cision.com/Main/15217/2954349/1136080.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.