Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-06

Scandinavian Credit Fund I: Slutgiltiga villkor för emission 4

Stockholm 6 maj 2016 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat
Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits
teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic
Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Fonden offentliggör Slutgiltiga villkor för emission 4 enligt nedan:

Scandinavian Credit Fund I AB:s (“Emittenten”) villkor för kapital- och
vinstandelslån av den 30 december 2015 (”Villkoren”) ska gälla under
program för kapital- och vinstandelslån (”Programmet”) jämte de nedan angivna
slutliga villkor (”Slutliga Villkor”). Definitioner som används nedan framgår
antingen av grundprospektet som godkändes av Finansinspektionen den 27
januari 2016 (”Grundprospektet”) eller av Villkoren som upprättats för
Programmet i enlighet med direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta
implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i
dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU i den
mån implementerat i den relevanta medlemsstaten (”Prospektdirektivet”).

Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet.
Fullständig information om Emittenten och Programmet kan endast fås genom
Grundprospektet, dess tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i
kombination, varför investerare som överväger att investera i enlighet med
Programmet bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet
och dess tilläggsprospekt. En sammanfattning av emissionen bifogas dessa
Slutliga Villkor.

Fullständig information om Emittenten och erbjudandet kan endast erhållas
genom Grundprospektet, eventuella publicerade tillägg till Grundprospektet
samt dessa och samtliga Slutliga Villkor som upprättas efter varje genomförd
emission. Samtliga ovannämnda dokument kommer att publiceras i enlighet med
artikel 14 i Prospektdirektivet på Emittentens hemsida.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 13 april 2016,
varvid Lånet höjts med 8 350 000 SEK från 25 230 000 SEK till 33 580 000
SEK. (Lånet från den 1 april har sänkts med 1 000 000 SEK, då teckningen har
annullerats på grund av saknad likvid).

Instrumentspecifika villkor

-----------------------------------------------------------------------------
| 1. Lånenummer 2016:1 (ISIN: SE0007897384) |
| (i) Tranchebenämning Emission 4 – den 2 maj 2016 |
| 2. Likviddatum 2016-04-28 |
| 3. Teckningsbelopp 8 350 000 kr |
| 4. Startdag för ränteberäkning 2016-05-02 |
| 5. Kurs för inträde vid emissionstillfället 100,87 |
-----------------------------------------------------------------------------

Erbjudandets former och villkor

----------------------------------------------------
| 1. Antal emitterade vinstandelslån 82 766 |
| 2. Emissionsdag 2016-05-02 |
| 3. Information om tilldelning 2016-05-04 |
| 4. Meddelande om genomförd emission 2016-05-06 |
| 5. Sista dag för teckning 2016-04-26 |
| 6. Teckningskurs 100,87 |
----------------------------------------------------

Emittenten bekräftar härmed att ovanstående kompletterande Slutliga Villkor är
gällande för kapital- och vinstandelslån utgivna enligt Programmet
tillsammans med Villkoren.

Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för
Programmet och godkännande av gällande Grundprospektet som skulle kunna
påverka marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

__________________________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929
455,peter.norman@kreditfonden.se

Fredrik Sjöstrand, Portföljförvaltare, tfn 070 575 75
51,fredrik.sjostrand@kreditfonden.se

Om Skandinaviska Kreditfonden AB

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli den ledande oberoende
aktören inom direktutlåning till mindre och medelstora företag i Skandinavien
och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är
Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer vi att lansera fler
fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har
identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.