Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

Scandinavian Enviro Systems: Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari - september 2019

Enviro skriver två term sheets med partner i USA

Tredje kvartalet 2019

· Periodens nettoomsättning uppgick till 0,2 (0,3) MSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -10,2 (-8,9) MSEK
· Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,03
(-0,07) SEK

· Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -8,9 (-6,3)
MSEK

· Bolaget tecknar term sheet med TreadCraft Carbon LLC avseende
anläggning för utvinning av kimrök, olja och stål ur uttjänta
fordonsdäck

· Enviro kommer att starta ett helägt holdingbolag i USA som ett led
i etableringen av lokala anläggningar

· Bolaget tecknar ytterligare term sheet med TreadCraft Carbon LLC,
nu avseende villkor för licensavtal

· Enviro tar fram finansieringslösning för anläggningar baserat på
internationell företagsobligation

· Bolaget tillförs cirka 48,6 MSEK före emissionskostnader genom
inlösen av teckningsoptioner (TO2)

Perioden januari - september 2019

· Periodens nettoomsättning uppgick till 0,5 (0,9) MSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -31,7 (-28,0) MSEK
· Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,10
(-0,23) SEK

· Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -29,0
(-19,6) MSEK

· Trelleborg Lanka lägger en serieorder till ett årsvärde på cirka
180.000 EUR

· Elysium ApS (som är en möjlig kandidat till att bli ett joint
venture med Enviro som delägare) tecknar ett hyresavtal i Danmark
avseende en anläggning i Nyborg.

· En livscykelanalys (LCA) över Enviros återvunna kimrök konstaterar
att dess framställande sparar cirka 80% CO2-utsläpp jämfört med
produktion av jungfrulig kimrök

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Inga händelser att rapportera

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, VD Enviro, +46 (0)735-10 53 43,
thomas.sorensson@envirosystems.se

Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11,
urban.folcker@envirosystems.se

Alf Blomqvist, Styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700,
alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, ca@mangold.se, +46 8 503 01 550, är Enviros
Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21
november 2019 kl. 08:15 CET.

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för
materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en
internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på
en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö
möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning.
Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att
driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål
säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper
kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila
resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg
och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i
Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First
North Growth Market med Mangold Fondkommission,+46 8 503 01 550,
ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scandinavian-enviro-systems/r/delarsrapport-s...
https://mb.cision.com/Main/9805/2969429/1147866.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.