Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-26

Scandinavian Enviro Systems: Ny ordförande i Enviros valberedning

Efter att Pegroco Invest AB (publ) blivit ny huvudägare i Scandinavian
Enviro Systems AB (Enviro) via förvärvet av KL Ventures II AB, utses
Stefan Winström till ordförande i valberedningen. Förändringen av de
största aktieägarna i samband med tidigare genomförd
företrädesemission påverkar dock inte valberedningens sammansättning
i övrigt.

Den 29 december 2016 förvärvade Pegroco Invest AB (publ) samtliga
aktier i KL Ventures II AB och blev därigenom störst aktieägare i
Enviro. KL Ventures II AB utser nu Stefan Winström från Pegroco
Invest AB till dess representant i valberedningen. Han tillträder
omgående och ersätter Staffan Gavel.

Den andra, tredje, fjärde samt femte största aktieägaren har avböjt
möjligheten att utse en representant i valberedningen, vilket innebär
att valberedningen i övrigt inte förändras. Den numera sjätte och
sjunde aktieägaren, Hans Andersson Recycling AB och Lennart Persson,
har därför samma representation som tidigare i valberedningen.

Enviros valberedning inför kommande bolagsstämma består av:

· Stefan Winström (ordförande), utsedd av KL Ventures II AB
· Johan Berggren, utsedd av Hans Andersson Recycling AB
· Lennart Persson
· Stig-Arne Blom, Enviros styrelseordförande

Valberedningen representerar tillsammans 30,4 procent av röstetalet
för samtliga röstberättigade aktier i Enviro per den 31 december
2016. Valberedningens uppgifter är i övrigt oförändrad mot tidigare.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd, tel: +46 (0) 735-10 53 43,
thomas.sorensson@envirosystems.se

Stig-Arne Blom, styrelseordförande, tel: + 46 (0)705-25 16 15,
stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB

Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg

info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26
januari 2017 kl. 16.00 CET.

Enviro är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och
förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer
kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver
dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige.
Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer
anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold
Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser.
www.envirosystems.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandinavian-enviro-systems/r/ny-ordforande-i-...
http://mb.cision.com/Main/9805/2174402/619766.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.