Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-04

Scandinavian Enviro Systems: Scandinavian Enviro Systems AB (publ) förstärker sin organisation

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) förstärker sin organisation med
en ny CFO (Chief Financial Officer) och en ny CTO (Chief Technical
Officer).

Scandinavian Enviro Systems meddelar härmed att bolaget anställer
Andreas Salaj som ny CFO och Elisabeth Gustafsson som CTO för
bolaget.

Scandinavian Enviro Systems meddelar härmed att bolaget anställer
Andreas Salaj som ny CFO. Han ersätter Lennart Claesson, som slutar
med ålderns rätt. Andreas kommer närmast från en roll som
koncerncontroller på Svenska Mässan. Han har en gedigen bakgrund från
olika ekonomifunktioner och har arbetat i såväl större som mindre
företag inom ett flertal olika branscher såsom industriverksamhet och
tjänsteproducerande företag. Andreas blir formellt ansvarig för
ekonomifunktionen fr.o.m. bolagets årsstämma den 13 juni.

- Det är mycket glädjande att få in Andreas som CFO och att han kan börja sin tjänst i bolaget så snabbt, säger Martin Hagbyhn, VD på Scandinavian Enviro Systems och tillägger att han tackar Lennart Claesson för hans insatts i bolaget under vår introduktion på First North.

Scandinavian Enviro Systems har också glädjen att meddela att man
anställer Elisabeth Gustafsson som CTO för bolaget. Bengt-Sture
Ershag som är uppfinnaren bakom CFC-process och tidigare CTO i
bolaget blir i och med Elisabeths tillträde bolagets utvecklingschef.
Elisabeth kommer närmast från Mölnlycke Health Care inom R&D. Hon har
en gedigen industriell bakgrund inom några större bolag bl.a.
Trelleborg Industri AB.

- Det är roligt att vi har nu möjligheten att stärka vår tekniska sida med Elisabeth. Hennes gedigna tekniska bakgrund och erfarenhet från gummiindustrin kommer bolaget väl till pass, säger Martin Hagbyhn. Vi önskar henne varmt välkommen, fortsätter Martin.

Elisabeth börjar sin tjänst den 1 juli.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Hagbyhn, VD, Tel: +46 (0)733-76 57 00,
martin.hagbyhn@envirosystems.se

Stig-Arne Blom, Styrelseordförande, +46 (0)705-25 16 15,
stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB (publ)
Hugo Grauers gata 3 B

411 33 Göteborg

Tel: 031-799 07 20 (växel)

info@envirosystems.se

www.envirosystems.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 2014-06-04, kl 17.00.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller
indirekt, av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara
föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner
där detta pressmeddelande har offentliggjorts, publicerats eller
distribuerats bör informera sig om och iaktta sådana legala
restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada,
Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller
Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt
eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i
detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras
eller företes på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att iaktta dessa begränsningar kan innebära brott mot
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
tillämplig lagstiftning i andra jurisdiktioner. Detta pressmeddelande
innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Scandinavian
Enviro Systems AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna
aktier Scandinavian Enviro Systems AB (publ) har endast skett genom
det prospekt som offentliggjordes den 4 april 2014. Varken
teckningsrätter, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna
har eller kommer att registreras enligt Securities Act eller
tillämplig lagstiftning i andra jurisdiktioner. Teckningsrätterna, de
betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna får inte, direkt
eller indirekt, överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA,
Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore
eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner, eller till person med
hemvist där eller för sådan persons räkning, annat än i sådana fall
som enligt tillämpliga undantag inte kräver registrering enligt
Securities Act eller motsvarande åtgärder enligt tillämplig
lagstiftning i annan jurisdiktion.

Tel: 46 (0)733-76 57 00, martin.hagbyhn@envirosystems.se

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är ett svenskt företag med bas i
Göteborg. Bolaget utvecklar, bygger och säljer anläggningar

för återvinning av däck. Processen är baserad på en patenterad
pyrolysteknik - Carbonize by Forced Convection (CFC) - för
återvinning

av organiskt material. Scandinavian Enviro Systems helägda dotterbolag
Tyre Recycling in Sweden AB har uppfört en fullskalig

produktionsanläggning för återvinning av däck i Åsensbruk, Dalsland.
Återvinningsanläggningen är dimensionerad för 12 000 ton däck

per år vilket motsvarar cirka 15 % av insamlade däck i Sverige.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandinavian-enviro-systems/r/scandinavian-env...
http://mb.cision.com/Main/9805/9596470/252848.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.