Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-21

Scandinavian Enviro Systems: Scandinavian Enviro Systems AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt avseende pågående nyemissioner

Styrelsen i Scandinavian Enviro Systems har upprättat tilläggsprospekt
avseende pågående nyemissioner, vilket har godkänts och registrerats
av Finansinspektionen. Tilläggsprospektet är ett tillägg till det
prospekt som bolaget offentliggjorde den 4 april 2014.

Tilläggsprospektet innehåller information med anledning av bolagets
pressmeddelanden "Avsiktsförklaring om försäljning och drift av
produktionsanläggning tecknad med kinesiskt bolag"

från den 15 maj 2014 och "Scandinavian Enviro Systems pågående
nyemission med företrädesrätt för aktieägare och
konvertibelinnehavare till fullo garanterad" från den 21 maj 2014.

Tilläggsprospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.envirosystems.se, på Birger Jarl Fondkommissions hemsida,
www.birgerfk.com, på Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se,
samt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. Tilläggsprospektet
kan även erhållas kostnadsfritt i pappersform genom beställning till
Scandinavian Enviro Systems huvudkontor på ordinarie kontorstid under
vardagar.

Investerare som, före offentliggörandet av tilläggsprospektet, har
gjort anmälan om eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier
som omfattas av prospektet, har enligt lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt
samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av
tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 23 maj 2014.
Återkallelse ska meddelas till Aqurat Fondkommission, eller annan
till vilken anmälan gjordes, och måste avse samtliga aktier som
investerarens anmälan avser. Anmälan som ej återkallas i kommer att
förbli bindande. Investerare som önskar kvarstå som tecknare behöver
således inte vidta några åtgärder.

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är ett svenskt företag med bas i
Göteborg. Bolaget utvecklar, bygger och säljer anläggningar

för återvinning av däck. Processen är baserad på en patenterad
pyrolysteknik - Carbonize by Forced Convection (CFC) - för
återvinning

av organiskt material. Scandinavian Enviro Systems helägda dotterbolag
Tyre Recycling in Sweden AB har uppfört en fullskalig

produktionsanläggning för återvinning av däck i Åsensbruk, Dalsland.
Återvinningsanläggningen är dimensionerad för 12 000 ton däck

per år vilket motsvarar cirka 15 % av insamlade däck i Sverige.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandinavian-enviro-systems/r/scandinavian-env...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.