Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-03

Scandinavian Enviro Systems: Teckningsperioden för TO2 har börjat

Scandinavian Enviro Systems (publ): Genom de teckningsoptioner av
serie 2018/2019 (TO2) som emitterades i samband med
företrädesemissionen i december 2018 kan aktier tecknas under
perioden 2 - 13 september 2019. En teckningsoption berättigar till
teckning av en (1) aktie för 0,40 SEK. Nedan presenteras information
om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner och
sammanfattade villkor för teckningsoptionerna.

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i
enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen
kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att
skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt
instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts
därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos
Bolagsverket och sedan emittering hos Euroclear. Anmälningssedel med
instruktion för betalning finns tillgänglig på Enviros hemsida
www.envirosystems.se och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida
www.mangold.se.

Sammanfattade villkor

En teckningsoption av serie 2018/2019 (TO2) berättigar till teckning
av en aktie för 0,40 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för
teckning av aktier från den 2 september 2019 till och med den 13
september 2019. I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas
tillförs Enviro cirka 84,5 MSEK före emissionskostnader. Erhållande
av de tecknade aktierna genom utnyttjandet av teckningsoption
beräknas ske cirka fyra veckor efter teckningsperiodens utgång.

Anmälningssedel och instruktion för betalning vid teckning av aktier
genom utnyttjande av teckningsoptioner av finns tillgänglig på
Enviros hemsida www.envirosystems.se och på emissionsinstitutet
Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO2 finns tillgängliga på
Bolagets hemsida www.envirosystems.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, VD Enviro, +46 (0)735-10 53 43,
thomas.sorensson@envirosystems.se

Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11,
urban.folcker@envirosystems.se

Alf Blomqvist, Styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700,
alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se är Enviros
Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för
materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en
internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på
en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö
möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning.
Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att
driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål
säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper
kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila
resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg
och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i
Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First
North Growth Market med Mangold Fondkommission,+46 8 503 01 550,
ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scandinavian-enviro-systems/r/teckningsperiod...
https://mb.cision.com/Main/9805/2894649/1099593.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.