Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-02

Scandinavian Organics AB: Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Organics (publ)

På årsstämma i Scandinavian Organics (publ) den 30 oktober 2015 beslutades
bland annat följande:

- att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen

- att den ansamlade förlusten skulle balanseras i ny räkning

- att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet

- att omvälja styrelseledamoten Nils Wetterlind samt att nyvälja Jonathan
Back, Ulf Persson och Ian Creasey som styrelseledamöter, samtliga intill
slutet av nästa årsstämma

* Jonathan Back, kvalificerad solicitor i England och Wales med examen från
Oxford University. Jonathan har över 18 års arbetslivserfarenhet inom
internationell juridik och ekonomi. Jonathan har styrelseuppdrag i MGT
Resources Ltd, Schools Relief Initiative (Sri Lankan charity).
* Ulf Persson, civilekonom från Stockholms Universitet samt utbildad
organisationskonsult vid Gestaltakademin i Skandinavien. Ulf har tidigare
varit ledamot i Wiking Mineral AB 2007- 2010 samt ordförande 2012-2013. Ulf
har under 16 år arbetat som revisor på bl a Deloitte samt varit verksam
ekonomichef.
* Ian Creasey, bolagets COO, var senast global CEO för ADM Promotions med 300
anställda och 1,8 miljarder SEK i omsättning. Han var också Lowe’s CEO för
regionen Asia-Pacific, och senare Europa, samt global styrelseledamot för
Lowe; ett av världens största kommunikationsföretag

- att omvälja Crowe Horwath Osborne AB som revisor

- att ändra bolagsordningens § 11 innebärande att bolagets räkenskapsår ändras
från 1 juli – 30 juni till kalenderår. Innevarande räkenskapsår förlängs till
att omfatta perioden 1 juli 2015 till och med den 31 december 2016.

- att till Ängby SK emittera högst 9 964 aktier till en kurs av 15,10 kronor
per aktie, innebärande att bolagets aktiekapital ska ökas med högst ca 1
911,36 kronor. Grunden för teckningskursens bestämmande är en beräkning av
den volymviktade genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic
MTF under perioden från och med den 31 augusti 2015 till och med den 25
september 2015. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att reglera delar
av den fordran som den teckningsberättigade har på bolaget och på så sätt
minska bolagets skuldsättning och stärka bolagets balansräkning.

- att till Ängby SK emittera högst 25 263 aktier till en kurs av 9,50 kronor
per aktie, innebärande att bolagets aktiekapital ska ökas med högst ca 4
846,12 kronor. Grunden för teckningskursens bestämmande följer av ett
emissionsgarantiavtal som bolaget ingått med den teckningsberättigade.
Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning. Syftet med
emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
uppfylla ingånget emissionsgarantiavtal och att reglera delar av den fordran
som den teckningsberättigade har på bolaget och på så sätt minska bolagets
skuldsättning och stärka bolagets balansräkning.

- att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller
konvertibler i enlighet med styrelsens förslag till beslut.

Vid årsstämman framlades en kontrollbalansräkningen samt revisorsyttrande
däröver av den 28 oktober 2015 som utvisade att bolagets eget kapital
överstiger det registrerade aktiekapitalet. I anledning av
kontrollbalansräkningen konstaterades att stämman inte skulle ta ställning
till punkt 15 i dagordningen – beslut om bolaget ska gå i likvidation eller
driva bolagets verksamhet vidare.

Samtliga beslut vid årsstämman fattades enhälligt.

För ytterligare information, kontakta:

VD Nils Wetterlind, Telefon +46 72 223 68 88, Email
nils.wetterlind@scanorganics.com

Scandinavian Organics AB (publ)
är en producent av ekologiska matprodukter till konkurrenskraftiga priser
genom att använda svenska ekologiska råvaror som annars inte kommer in i
näringskedjan; grönsaker som inte anses se ut som ”standard”, värphöns,
köttben och mycket annat. På bara drygt ett år har Bolaget vuxit kraftigt och
Bolagets produkter ligger nu centrallagerlagda inom ICA-koncernen (50 procent
marknadsandel av dagligvaruhandeln i Sverige) och säljs även i ett stort
antal Coop butiker. Från januari finns även Bolagets produkter
centrallagerlagda hos Axfood (Hemköp och Willys). Företaget har även gjort
stora framsteg inom den offentliga sektorn, framförallt inom skol- och
äldreomsorgen. Bolaget är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet SCO MTF
och Bolagets Mentor och likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.