Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-09-05

Scandinavian Organics AB: Scandinavian Organics AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Organics AB (publ)

På den extra bolagsstämman i Scandinavian Organics (publ) den 5 september 2016
beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade enhälligt om ny bolagsordning där aktiekapitalet ska vara
lägst 2.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor samt att antalet aktier i
ska vara lägst 10.500.000 och högst 42.000.000.

Det beslutades att genomföra den föreslagna företrädesemissionen av aktier med
vidhängande teckningsoptioner. Genom nyemission kan antalet aktier öka med
högst 6 733 797 stycken, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1
291 721,79 kronor, samt högst 3 366 899 teckningsoptioner, innebärande en
ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 645 860,99 kronor.

Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i
förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid en befintlig aktie
berättigar till teckning av en ny aktie. Avstämningsdagen ska vara den 5
oktober 2016. För varje tecknad aktie ska erläggas 1,95 kronor. Teckning av
de nya aktierna ska göras under tiden från och med den 7 oktober 2016 till
och med den 21 oktober 2016.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska med företrädesrätt tillkomma
aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid varje
två (2) tecknade aktier i nämnda nyemission ger rätt till teckning av en (1)
vederlagsfri teckningsoption. Nyteckning av aktier med stöd av
teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 5 december 2016
till och med den 9 december 2016. Vid nyteckning av aktier med stöd av
optionsrätt uppgår teckningskursen till 1,95 kronor per tecknad aktie.

För mer information, kontakta Nils Wetterlind, Scandinavian Organics AB,
072-223 68 88

Denna information är sådan information som Scandinavian Organics AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 september 2016 kl. [16.50] CET.

Scandinavian Organics AB (publ)

a?r en producent av ekologiska matprodukter till konkurrenskraftiga priser.
Pa? bara drygt ett a?r har Bolaget vuxit kraftigt och Bolagets produkter
ligger nu centrallagerlagda inom ICA-koncernen (50 procent marknadsandel av
dagligvaruhandeln i Sverige), Axfood (Hemko?p och Willys) och Coop Sverige.
Fo?retaget har a?ven gjort stora framsteg inom den offentliga sektorn,
framförallt inom skol- och a?ldreomsorgen. Bolaget a?r noterat pa? Nordic MTF
under kortnamnet SCO MTF och Bolagets Mentor och likviditetsgarant a?r
Mangold Fondkommission AB.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.