Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-10

Scandinavian Tobacco Group A/S: Selskabsmeddelelse 4/2016 - Scandinavian Tobacco Group fastsætter kursen til DKK 100 pr. udbudt aktie i forbindelse med Selska

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 4/2016

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES - HVERKEN DIREKTE ELLER
INDIREKTE - I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse
indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen bør købe eller tegne værdipapirer
i Scandinavian Tobacco Group A/S ("STG" eller "Selskabet"), medmindre dette
sker på grundlag af oplysninger i det prospekt, der er offentliggjort af STG
i forbindelse med udbuddet og optagelse af værdipapirerne til handel og
officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S ("Nasdaq Copenhagen").

København, 10. februar 2016

Scandinavian Tobacco Group fastsætter kursen
til DKK 100 pr. udbudt aktie i forbindelse med
Selskabets børsnotering

STG offentliggør i dag resultatet af Selskabets børsnotering og den endelige
udbudskurs på DKK 100 pr. aktie. STG's aktier forventes optaget til handel og
officiel notering på Nasdaq Copenhagen den 10. februar 2016 under symbolet
"STG".

Jørgen Tandrup, formand for bestyrelsen i Scandinavian Tobacco Group,
udtaler:
"Vi har oplevet stor interesse for selskabet fra både danske og udenlandske
investorer. Vi er glade for den positive feedback, som vi har fået, og
tilfredse med den endelig udbudskurs. Set i lyset af de nuværende volatile
finansielle markeder ser vi det som en tillidserklæring og tro på, at vi kan
levere solide resultater. Som repræsentant for aktionærerne vil jeg gerne
byde alle de nye ejere af Scandinavian Tobacco Group velkommen."

Niels Frederiksen, Scandinavian Tobacco Groups CEO,
udtaler:
"Børsnoteringen markerer starten på en ny æra for Scandinavian Tobacco Group,
og jeg vil gerne takke alle de nye aktionærer for den interesse og tillid,
som de har vist os. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke vore
mange dygtige medarbejdere, som har arbejdet hårdt på at få dette til at ske.
Vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt, for at indfri vores løfter og
ambitiøse planer."

* Endelig udbudskurs er fastsat til DKK 100 pr. aktie
* Den endelige udbudskurs giver STG en markedsværdi på DKK 10.000 mio.
* 17.800.000 aktier sælges af Skandinavisk Holding II A/S
* 17.800.000 aktier sælges af Swedish Match Cigars Holding AB
* Emissionsbankerne ("Managers") har fået tildelt en overallokeringsret på
yderligere 4.400.000 aktier, der vil kunne udnyttes helt eller delvist frem
til 11. marts 2016
* Hvis overallokeringsretten ikke udnyttes, vil udbuddet udgøre DKK 3.560
mio., og DKK 4.000 mio. ved fuld udnyttelse af overallokeringsretten
* Andelen af aktier i fri omsætning (free float), beregnet som andelen af
aktier, der ejes af nye investorer efter udbuddet, vil udgøre 35,6%, eller
40,0% hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud
* Ca. 11.500 nye investorer har fået tildelt aktier i STG i forbindelse med
udbuddet
* Private investorer i Danmark har fået tildelt ca. 10% af de udbudte aktier,
og 90% er tildelt til danske og internationale institutionelle investorer
* Skandinavisk Holding II A/S vil eje 33.200.000 aktier (33,2% af STG's
aktiekapital) efter udbuddets gennemførelse og før eventuel udnyttelse af
overallokeringsretten. Hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud, vil
Skandinavisk Holding II A/S eje 31.000.000 aktier (31,0% af STG's
aktiekapital)
* Swedish Match Cigars Holding AB vil eje 31.200.000 aktier (31,2% af STG's
aktiekapital) efter udbuddets gennemførelse og før eventuel udnyttelse af
overallokeringsretten. Hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud, vil
Swedish Match Cigars Holding AB eje 29.000.000 aktier (29,0% af STG's
aktiekapital)
* For så vidt angår individuelle ordrer på mere end DKK 3 mio., er der sket
individuel tildeling fastsat af Skandinavisk Holding II A/S, Swedish Match
Cigars Holding AB og STG's bestyrelse i samråd med Joint Global
Coordinators.
* For så vidt angår ordrer fra private investorer til og med DKK 3 mio. er
der foretaget matematisk tildeling - og alle aktieantal er blevet nedrundet
til nærmeste hele antal aktier som følger: * For ordrer op til og med 200
stk. aktier, svarende til DKK 20.000, er der sket fuld tildeling. * For
ordrer på mere end 200 stk. aktier er der sket tildeling af 200 stk. aktier
samt 14% af den resterende ordre.
* I alt 215.440 aktier svarende til DKK 21,5 mio. er blevet tildelt til
medlemmerne af STG's Bestyrelse, Direktionen, Nøglemedarbejderen og visse
andre medarbejdere og nye medlemmer af STG's Bestyrelse til udbudskursen

STG's aktier forventes optaget til handel og officiel notering på Nasdaq
Copenhagen den 10. februar 2016. De udbudte aktier vil blive udstedt i
ISIN-kode DK0060696300.

De udbudte aktier forventes at blive leveret omkring den 12. februar 2016 mod
kontant betaling i DKK. De udbudte aktier vil blive leveret elektronisk til
investorernes konti i VP Securities A/S og gennem Euroclear Bank, S.A./N.A.
og Clearstream Banking S.A.

En tidsplan for de vigtigste begivenheder efter udbuddet kan ses nedenfor.

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Begivenheder Forventet dato |
| Første dag for handel med og officiel notering af aktierne på Nasdaq 10. februar 2016 |
| |
|Copenhagen i den permanente ISIN-kode |
| Gennemførelse af udbuddet, inkl. afregning af udbudte aktier (ekskl. 12. februar 2016 |
| |
|overallokeringsretten, medmindre denne er udnyttet på dette tidspunkt) |
-------------------------------------------------------------------------------------------
J. P. Morgan Securities plc er Lead Global Coordinator, og J. P. Morgan
Securities plc er sammen med Deutsche Bank AG, London-filial, og Nordea
Markets (division af Nordea Bank Danmark A/S) Joint Global Coordinators og
Joint Bookrunners i udbuddet, og Carnegie Investment Bank, filial af Carnegie
Investment Bank AB (publ), Sverige, er Co-Lead Manager i udbuddet. FIH
Partners A/S fungerer som finansiel rådgiver for STG.

Henvisninger i prospektet til J. P. Morgan Securities Ltd skal være til J. P.
Morgen Securities plc.

For yderligere information kontakt venligst:

Forespørgsler fra medier:
Kaspar Bach Habersaat, Director of Group Communications, telefon: +45 7220
7152
ellerkaspar.bach@st-group.com.

Forespørgsler fra investorer:
Torben Sand, Head of Investor Relations, telefon: +45 7220 7126
ellertorben.sand@st-group.com.

Om Scandinavian Tobacco Group

Scandinavian Tobacco Group A/S er sammen med sine dattervirksomheder
("Koncernen
") en af verdens førende producenter af cigarer og traditionel pibetobak.
Koncernen fremstiller desuden finskåren tobak og sælger tobaksrelateret
tilbehør.

Koncernen fremstiller og sælger 3 mia. cigarer og 5.000 tons pibetobak og
finskåren tobak årligt. Scandinavian Tobacco Group vurderer, at det er det
eneste selskab i verden, der har et strategisk kernefokus på fremstilling og
distribution indenfor alle disse tobakskategorier.

Scandinavian Tobacco Group har en førende position på markedet for
maskinfremstillede cigarer i Europa, markedet for håndrullede cigarer i USA,
markedet for internet- og katalogbaseret detailsalg af cigarer i USA,
markedet for traditionel pibetobak på globalt plan samt på udvalgte markeder
for fintskåren tobak.

Med en diversificeret portefølje bestående af mere end 200 varemærker har
Scandinavian Tobacco Group et et komplementerende sortiment af etablerede
globale og lokale varemærker.

Inden for cigarsegmentet omfatter porteføljen Café Crème, La Paz, Macanudo,
CAO, Partagas (USA) og Cohiba (USA). Pibetobaksmærkerne omfatter Captain
Black, Erinmore, Borkum Riff og W.Ø. Larsen, mens de førende varemærker inden
for finskåren tobak inkluderer Bugler, Break, Escort, Bali Shag og
Tiedemanns.

Koncernen havde pr. 31. december 2015 ca. 8.100 medarbejdere i den
Dominikanske Republik, Honduras, Nicaragua, Indonesien, Europa, New Zealand,
Australien, Canada og USA.

For yderligere information henvises tilwww.st-group.com.
Vigtig meddelelse

Kopier af denne meddelelse udarbejdes ikke og må ikke distribueres eller
sendes til USA, Canada, Australien eller Japan.

Denne meddelelse udgør ikke et udbud af værdipapirerne til offentligheden i
USA. De heri beskrevne værdipapirer må ikke udbydes eller sælges i USA, (1)
medmindre de registreres (eller er undtaget fra registrering) i henhold til
USA'sSecurities Act of 1933
med efterfølgende ændringer, og (2) medmindre de udbydes eller sælges af
udstederen eller af en forvalter (eller en tilknyttet virksomhed), der er
registreret sombroker-dealer
i henhold til USA'sSecurities Exchange Act of 1934
. Scandinavian Tobacco Group A/S har ikke til hensigt at registrere nogen
del af udbuddet af værdipapirerne i USA eller at gennemføre et offentligt
udbud af værdipapirerne i USA.

I enhver EØS-medlemsstat (bortset fra Danmark), som har implementeret Direktiv
2003/71/EF med efterfølgende ændringer (sammen med alle gældende
implementeringsforskrifter i medlemslandet benævnt "Prospektdirektivet"), er
denne selskabsmeddelelse alene rettet mod og henvendt til kvalificerede
investorer i den pågældende medlemsstat som defineret i Prospektdirektivet.

Denne meddelelse udgør ikke et udbud af værdipapirerne til offentligheden i
UK. Der hverken er eller vil blive godkendt noget prospekt vedrørende
værdipapirerne i UK. Denne meddelelse henvender sig alene til (i) personer
uden for UK eller (ii) personer, der erinvestment professionals
som defineret i artikel 19, stk. 5, i UK'sFinancial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005
("Bekendtgørelsen"), og (iii) virksomheder med høj nettoformue samt andre
personer, der lovligt kan modtage denne meddelelse, og som er omfattet af §
49, stk. 2, (a)-(d), i Bekendtgørelsen (samlet benævnt "Relevante Personer").
De i denne meddelelse beskrevne investeringsaktiviteter vil kun kunne
foretages af Relevante Personer. Personer, som ikke er Relevante Personer,
bør ikke handle på grundlag af eller i tillid til dette dokument eller dets
indhold.

Stabilisering/FCA

Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners og Co-Lead Manager og disses
tilknyttede virksomheder repræsenterer udelukkende Scandinavian Tobacco Group
A/S og de sælgende aktionærer og ingen andre i forbindelse med udbuddet. De
anser ikke nogen andre for at være deres respektive klienter i relation til
udbuddet, og de er ikke ansvarlige over for andre end Scandinavian Tobacco
Group A/S og de sælgende aktionærer for at yde den beskyttelse, der ydes ti...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.