Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-04

Scandion Oncology A/S: Idag inleds teckningstiden i Scandion Oncology A/S nyemission inför planerad notering på Spotlight ...

Idag, den 4 oktober 2018, inleds teckningstiden i Scandion Oncology
A/S ("Scandion Oncology") nyemission inför planerad notering på
Spotlight Stock Market ("Spotlight"). Teckningstiden löper till och
med den 18 oktober 2018. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget
högst cirka 26 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand
via teckningsförbindelser skriftligen avtalat om cirka 18,5 MSEK,
motsvarande cirka 71 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser
och anmälningssedel finns tillgängliga på Scandion Oncologys
(www.scandiononcology.com) och Sedermera Fondkommissions
(www.sedermera.se). Investeringsdokumenten finns även tillgängliga
via Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com). Teckning av
aktier kan göras genom insändande av anmälningssedel till Sedermera
Fondkommission eller via Sedermeras hemsida (genom BankID)
alternativt Nordnet Bank (www.nordnet.se). För teckning av aktier
direkt genom övriga banker ombedes tecknaren att kontakta sin bank.

Om Scandion Oncology och bolagets nyemission

Scandion Oncology är ett bioteknikbolag grundat 2017 i syfte att
angripa en av de största utmaningarna inom modern onkologi -
behandling av cancer som innehåller läkemedelsresistenta cellkloner
eller som har utvecklat resistens mot ett tidigare givet
cancerläkemedel. Bolagets ledande läkemedelskandidat, SCO-101, har i
prekliniska djurstudier visat sig förbättra effekten av viss
standardiserad cancerbehandling när den ges i kombination. SCO-101
har i in vitro-studier visat sig återställa kemoterapi-känslighet i
resistenta celler.

Bolaget har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 26 MSEK för
att finansiera den första delen av fas II-studien med
läkemedelskandidaten SCO-101 hos patienter med metastaserad
bröstcancer med läkemedelsresistent cancersjukdom, vilket motsvarar
bevis på koncept och lämplig dosjustering för patienterna. Den
kliniska fas II-studien kommer att genomföras med SCO-101 i
kombination med cancerläkemedlet Paclitaxel. Bolagets målsättning är
att färdigställa fas II-studien under Q4 2020.

Nils Brünner, VD för Scandion Oncology, kommenterar:

"Huvudorsaken till det stora antalet cancerrelaterade dödsfall är
läkemedelsresistens, vilket innebär att cancercellerna utvecklar
resistens (motståndskraft) mot cancerläkemedlet. I dagsläget finns
det inga läkemedel i klinisk användning som specifikt riktar sig mot
cancerläkemedelsresistens.

Jag är därför väldigt förhoppningsfull över möjligheten att
vidareutveckla våra grundläggande forskningsresultat fram till en
behandling för cancerpatienter. Med SCO-101 som ett säkert oralt
läkemedel som intas en gång om dagen, ser jag en fantastisk möjlighet
att introducera ett paradigmskifte avseende cancerbehandling.
Scandion Oncologys uppdrag är att avsevärt minska antalet patienter
med obotlig läkemedelsresistent cancer. Vår målsättning är att
SCO-101 ska bli det första exemplet på hur grundläggande kunskaper om
läkemedelsresistens, tillgången på en unik
läkemedels-screeningplattform och utveckling av en ny läkemedelsklass
potentiellt kan förändra ödet för miljontals cancerpatienter."

Noteringsemission i sammandrag

Teckningstid: 4 - 18 oktober 2018.

Teckningskurs: 5,85 SEK.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 860 aktier (5 031 SEK).

Emissionsvolym och lägsta gräns för genomförande: Erbjudandet omfattar
högst 4 444 444 aktier, motsvarande 25 999 997,40 SEK. Lägsta gräns
för nyemissionens genomförande är 16 999 994,70 SEK.

Antal aktier innan nyemission: 7 463 207 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 43,7 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om
cirka 18,5 MSEK, totalt motsvarande cirka 71 procent av
emissionsvolymen. Bolaget har utöver detta erhållit cirka 0,8 MDKK
genom bryggfinansiering, varpå cirka 0,35 MDKK är avsedd att kvittas
i aktuell nyemission.

Notering på Spotlight Stock Market: Aktien i Scandion Oncology är
planerad att noteras på Spotlight Stock Market. Första dag för handel
är beräknad att bli 8 november 2018.

ISIN: DK0061031895.

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer representanter från Scandion
Oncology att presentera verksamheten och framtidsplaner vid ett antal
investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.

Datum och tid Arrangemang Plats Anmälan
4 oktober Investerarträff Radisson Royal Anmälan sker via
2018Kl. 17:30 - Copenhagen, www.sedermera.se
19:30 Hammerichsgade
1,KöpenhamnSe
presentationen live
här;Live
link (https://www.youtu
be.com/watch?v=c768oTA2
9FU)

11 oktober Sedermeradagen Elite Park Avenue Anmälan sker via
2018Kl. 11:00 - Göteborg HotelKungsportsavenyen www.sedermera.se
18.00 36,Göteborg

12 oktober Investerarträff Scandic Klara, Anmälan sker via
2018Kl. 11:30 - Slöjdgatan 7,Stockholm www.sedermera.se
13:00

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är Scandion Oncologys finansiella rådgivare i
samband med nyemissionen och den planerade noteringen på Spotlight.
Nordnet Bank AB agerar Selling Agent.

Mer information

För en vidare introduktion av Bolaget och erbjudandet hänvisas till
Bolagets memorandum, teaser och anmälningssedlar som finns att tillgå
på Scandion Oncologys (www.scandiononcology.com) och Sedermera
Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.
Investeringsdokumenten finns även tillgängliga på Spotlights hemsida
(www.spotlightstockmarket.com).

För mer information om förestående nyemission och planerad notering,
vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Scandion Oncology, vänligen kontakta:

Nils Brünner, VD

Telefon: +45 26 14 47 08

E-post: nb@scandiononcology.com

För mer information om Scandion Oncology, vänligen kontakta:

Nils Brünner, VD

Telefon: +45 26 14 47 08

E-post: nb@scandiononcology.com

Scandion Oncology A/S är ett bioteknikbolag grundat 2017 i syfte att
angripa en av de största utmaningarna inom modern onkologi -
behandling av cancer som innehåller läkemedelsresistenta cellkloner
eller som har utvecklat resistens mot ett tidigare givet
cancerläkemedel. Bolagets ledande läkemedelskandidat, SCO-101, har i
prekliniska djurstudier visat sig signifikant förbättra effekten av
viss standardiserad cancerbehandling när den ges i kombination.
SCO-101 har i in vitro-studier visat sig återställa
kemoterapi-känslighet i resistenta celler.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandion-oncology-a-s/r/idag-inleds-teckningst...
http://mb.cision.com/Main/17596/2634965/920823.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.