Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-18

Scania: Rekommendation av den oberoende kommittén i Scanias styrelse

Baserat på de långsiktiga framtidsutsikterna för Scania, dess
tillväxtmöjligheter, framstående teknologi samt synergipotentialen,
bedömer Kommittén att Erbjudandet inte återspeglar Scanias
långsiktiga fundamentala värde och en skälig andel av de förväntade
synergierna och rekommenderar därför Scanias aktieägare att inte
lämna in sina aktier.

Som en följd av det erbjudande från Volkswagen som tillkännagavs den
21 februari 2014, samt det prospekt som publicerades den 14 mars
2014, tillkännagav den oberoende Kommittén i Scanias styrelse idag
sin rekommendation till aktieägarna. Här följer en sammanfattning av
rekommendationen, som följer i sin helhet.

· Efter att ha gått igenom Scanias tillväxtstrategi i den nuvarande
ägarstrukturen, den strategi som presenterades på
kapitalmarknadsdagen i september 2013, och jämfört den med prognoser
för lastbilsvolymer från väl ansedda utomstående bedömare, bedömer
Kommittén att de antaganden som ligger till grund för bolagets
långsiktiga affärsplan utgör den bästa tänkbara bedömningen av
Scanias fundamentala värde.

· Baserat på de långsiktiga framtidsutsikterna för Scania, dess
tillväxtmöjligheter, framstående teknologi samt synergipotentialen,
bedömer Kommittén att Erbjudandet inte motsvarar Scanias långsiktiga
fundamentala värde och en skälig andel av de förväntade synergierna
och rekommenderar Scanias aktieägare att inte lämna in sina aktier.

· Kommittéledamoten Peter Abele har i ett separat uttalande betonat de
olika perspektiv som långsiktiga och kortsiktiga investerare har.

· Kommittén har under arbetets gång tagit hänsyn till de underliggande
värderingar och utlåtanden som gjorts av Deutsche Bank AG (London)
och Morgan Stanley & Co. International plc.

"Scania är världsledande inom sin bransch och kommittén har stark
tilltro till bolagets affärsplan. Vår uppfattning är att det
nuvarande erbjudandet inte motsvarar företagets långsiktiga värde och
en skälig andel av synergierna", säger Åsa Thunman, ordförande i den
oberoende kommittén.

Kommittén består av Åsa Thunman (Kommitténs ordförande), Peter
Wallenberg Jr, Peter Abele, Johan Järvklo och Håkan Thurfjell.

Kommitténs rekommendation i dess helhet, liksom de underliggande
värderingar och utlåtanden som gjorts av Deutsche Bank AG (London)
och Morgan Stanley & Co. International plc., framgår av bifogade
filer samt finns tillgängliga på www.scania.com/se/ir

En presskonferens med kommittén kommer att hållas på Moderna Muséet,
Skeppsholmen, Stockholm den 18 mars kl. 10 CET. Presskonferensen kan
följas genom en webbsändning och via telefon. För webbsändning gå in
på: http://scania-pressconference140318.creo.tv

Telefonkonferens live:
Sweden: +46851999355
UK: +442076602081
USA: +18557161592

Åsa Thunman (Kommitténs ordförande), Peter Wallenberg Jr, Johan
Järvklo och Håkan Thurfjell kommer att närvara vid presskonferensen.
Peter Abele har av hälsoskäl inte möjlighet att resa men kan bli
kontaktad via kommitténs presskontakt.

För ytterligare information, vänligen ring kommitténs presstelefon,
tel +46 729 299 450

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs i enlighet med lag
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 18 mars 2014 kl. 07.00 CET.

Detta meddelande innehåller framåtriktad information som avspeglar
företagsledningens nuvarande bedömningar med avseende på vissa
framtida förhållanden och möjliga resultat. Denna typ av framåtriktad
information innefattar risker och osäkerheter som på ett väsentligt
sätt kan påverka framtida resultat. Informationen baseras på vissa
antaganden inklusive sådana som hänför sig till ekonomiska
förhållanden i allmänhet på bolagets marknader och efterfrågenivån på
bolagets produkter. Detta meddelande innebär inte att bolaget åtagit
sig att komplettera denna framåtriktade information, utöver vad som
följer av inregistreringskontraktet med NASDAQ OMX Stockholm, om och
när omständigheter inträffar som innebär förändringar i förhållande
till då denna information lämnades.

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar
för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del
av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar
Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög
tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är
verksamt i ett hundratal länder och har 41 000 anställda. Forskning
och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i
Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl
komponenter som kompletta fordon. Under 2013 uppgick faktureringen
till 86,8 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6,2
miljarder kronor. Scanias pressreleaser finns på www.scania.com/se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scania/r/rekommendation-av-den-oberoende-kommi...
http://mb.cision.com/Main/209/9552809/221400.pdf
http://mb.cision.com/Public/209/9552809/8af5498ef68f0238.pdf
http://mb.cision.com/Public/209/9552809/9956f78528befc77.pdf
http://mb.cision.com/Public/209/9552809/a55574f51cbdc049.pdf
http://mb.cision.com/Public/209/9552809/8c8bef04bbb28275.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.