Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-14

Scania: Scania bokslutskommuniké januari-december 2018

2018 blev ett år av fortsatt tillväxt och med rekord på flera områden,
samtidigt som vi genomförde den största industriella omställningen i
bolagets historia.

Sammanfattning av helåret 2018

· Rörelseresultatet uppgick till MSEK 13 832 (12 434)
· Nettoomsättningen ökade med 11 procent till MSEK 137 126 (123 366)
· Kassaflödet uppgick till MSEK 3 665 (5 696) för Fordon och
Tjänster

· Från och med räkenskapsåret 2018 har resultaträkningens utformning
ändrats till följd av en anpassning till Volkswagengruppens
utformning (gäller även jämförelsesiffrorna)

Kommentar av VD Henrik Henriksson:

"2018 blev ett år av fortsatt tillväxt och med rekord på flera
områden, samtidigt som vi genomförde den största industriella
omställningen i bolagets historia. Leveranser av lastbilar, bussar
och motorer nådde historiskt höga nivåer, likaså servicevolymen.
Scanias nettoomsättning uppgick till 137,1 miljarder kronor, en
ökning med 11 procent jämfört med föregående år. Resultatet steg till
MSEK 13,832 vilket gav en rörelsemarginal på 10,1 procent. Högre
fordons- och servicevolymer, liksom valutaeffekter, bidrog positivt
medan högre produktionskostnader för drift av dubbla produktprogram
och störningar i leverantörskedjan påverkade resultatet negativt. I
och med omställningen av produktionen i Latinamerika under första
kvartalet 2019, kommer vi ha slutfört den globala övergången till
Scanias nya lastbilsprogram. Omställningen där kommer att leda till
vissa begränsningar i flexibilitet och kapacitet i vårt globala
produktionssystem och generellt råder fortsatt ett högre-än-normalt
kostnadsläge för produkt och produktion relaterade till nya
lastbilsgenerationen. Åtgärder har satts in för att normalisera
kostnadsnivåerna.

Med ett fortsatt högt nyttjande av den installerade lastbilsflottan
hos våra kunder och med Scanias ständigt förbättrade
serviceerbjudande som bygger på data från över 360 000 uppkopplade
fordon, fortsätter vår serviceaffär att växa. Serviceintäkterna ökade
under 2018 med 12 procent till rekordhöga 26,6 miljarder. Financial
Services redovisade ett rörelseresultat på rekordhöga 1 440 miljoner
kronor.

Orderingången för lastbilar sjönk med 12 procent under 2018 jämfört
med den höga nivån motsvarande period föregående år. Efterfrågan i
Europa fortsätter på en god nivå med hög aktivitet hos våra kunder. I
Latinamerika går Brasiliens återhämtning långsamt framåt. I Asien
föll orderingången i jämförelse med föregående år på grund av
Mellanöstern. Efterfrågan i Eurasien är fortsatt god, även om en viss
avmattning skett i Ryssland mot slutet av året. Buss påverkas också
negativt av en lägre orderingång i Mellanöstern men totalt sett är
orderingången i nivå med föregående år. För affärsområdet Engines är
efterfrågan hög inom alla segment, delvis tack vare en förköpseffekt
i Europa."

Kontaktpersoner
Susanna Berlin
Investor Relations
Tel. +46 8 553 861 12
Mobil tel. +46 70 086 05 02

Erik Ljungberg
Communications, Brand and Marketing
Tel. +46 8 553 835 57
Mobil tel. +46 73 988 35 57

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar.
Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till
ett hållbart transportsystem. År 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,
8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder.
Nettoomsättningen uppgick till mer än 137 miljarder kronor, varav
cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är
idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 100 medarbetare.
Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i
Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och
Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien.
Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök:
www.scania.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scania/r/scania-bokslutskommunike-januari-dec...
https://mb.cision.com/Main/209/2763062/1007211.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.