Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-30

SCB: BNP -0,1% 2 KV JMF 1 KV, +1,4% JMF 2 KV 2018 (OMS)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sveriges BNP sjönk 0,1 procent under andra
kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Nedgången förklaras främst av
fasta bruttoinvesteringar. Jämfört med motsvarande kvartal 2018 steg BNP 1,4
procent.

Det framgår av SCB:s snabbräkning av nationalräkenskaper för det andra
kvartalet. Statistiken publicerades i förtid efter att av misstag delvis ha
lagts ut på måndagen.

Enligt Infront Datas prognosenkät väntades BNP ha stigit med 0,2 procent
jämfört med föregående kvartal, och stigit med 1,9 procent i årstakt.

BNP för första kvartalet steg med 0,5 procent jämfört med fjärde kvartalet och
steg med 2,1 procent jämfört med första kvartalet 2018. Inga revideringar
publicerades vid detta beräkningstillfälle.

Hushållens konsumtion steg 0,6 procent under andra kvartalet jämfört med
föregående kvartal. Offentlig konsumtion sjönk samtidigt 0,1 procent.

Lagerinvesteringarna drog ned BNP med 0,1 procentenheter medan fasta
bruttoinvesteringar minskade med 1,1 procent. Investeringar i maskiner och
inventarier förklarar huvuddelen av nedgången.

Exporten sjönk med 0,3 procent, medan importen sjönk med 0,5 procent.

Produktionen i näringslivet var i princip oförändrad. Varuproducerande
branscher sjönk med 0,4 procent, medan tjänsteproducerande steg 0,3 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin minskade med 0,2 procent.

Antalet arbetade timmar steg 0,2 procent. I näringslivet steg timmarna med 0,3
procent medan de steg 0,2 procent i offentliga myndigheter.

Arbetsproduktiviteten i näringslivet sjönk med 0,2 procent jämfört med
föregående kvartal.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News