Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

SCB: BNP +1,8% 3 KV JMF 2 KV ENLIGT SNABBINDIKATOR (NY)

(tillägg: från stycke fem)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sveriges BNP steg 1,8 procent under tredje kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal 2020 steg BNP 4,7 procent.

Det framgår av SCB:s snabberäknade indikator över BNP-utvecklingen. Indikatorn redovisar endast utvecklingen av total BNP, och information om olika delar av ekonomin ska tolkas med försiktighet.

Väntat var en uppgång med 0,8 procent jämfört med föregående kvartal och 2,6 procent i årstakt, enligt Infronts prognosenkät.

I september ökade BNP med 1,6 procent jämfört med augusti, och steg 3,3 procent i årstakt.

SCB konstaterar att både för september och kvartal tre som helhet var antalet arbetsdagar samma som motsvarande perioder föregående år.

"Efter en svag augusti vände BNP upp igen i september. Men för kvartalet som helhet är det den starka julimånaden som driver hela uppgången" säger Neda Shahbazi, nationalekonom på SCB, i en kommentar.
Författare Direkt-SE